blogspot visitor

19 maart 2012

Eerlijker geschiedschrijving: ook zwarte canon

De Groene Amsterdammer, nummer 136 (maart 2012);
© omslagbeeld: Floris Tilanus


Door Chris van der Heijden, De Groene Amsterdammer (abonnement vereist), 7 maart 2012
'[Rudy Kousbroek schreef eens:] "Ik ben van mening dat in een beschaafd land de neiging zichzelf gunstig af te schilderen onderkend behoort te worden, en niet zijn neerslag mag hebben in de geschiedschrijving."
Ik kan het niet beter zeggen. Maar de samenstellers van de canon van de Nederlandse geschiedenis dachten daar blijkbaar anders over. Vandaar mijn pleidooi voor een zwarte canon, een overzicht van de donkere pagina's van de vaderlandse cultuur. Daarmee wil ik niet beweren dat ons verleden louter kommer en kwel was. Verre van. Maar bij hoogtepunten horen dieptepunten. Bij trots past schaamte. Een zwarte canon dient geen ander doel dan die erkenning.'

De onderwerpen die Van der Heijden - terecht - voorstelt voor de Zwarte Canon, zijn:

1. De martelaren van Gorcum

2. De executie van Oldenbarnevelt

3. J.P. Coen & de voc-mentaliteit

4. De slavenhandel

5. Het cultuurstelsel & koelies

6. Omgang met de joodse landgenoten tijdens en na de oorlog

7. Naoorlogse kampen & moffenmeiden

8. Politionele acties

9. Srebrenica

10. De moorden op Fortuyn en van Gogh

Andere zwarte bladzijden

* Elisabethvloed
* WIC (West Indische Compagnie)-mentaliteit
* Berekende verdraagzaamheid
* Moord op de gebroeders De Witt
* Pruikentijd
* Het verraad der Patriotten
* Zwarte Piet
* Koning Willem III
* Atjeh
* Anton van der Waals
* Kamp Jodensavanne
* Operatie Black Tulip
* Watersnood van 1953
* Laat maar waaien-mentaliteit (Dutch disease)
* Pieter Menten
* De aanslag op Janmaat in Kedichem
* Wilders & de nieuwe intolerantie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten