blogspot visitor

15 december 2010

Halalproducten onherkenbaar in de Nederlandse schappen

Uitgesproken EO, 14 december 2010

Uit onderzoek van Uitgesproken EO blijkt dat er in de Nederlandse supermarkten diverse producten liggen die halal zijn, maar op de verpakkingen is niet te lezen dat de producten volgens islamitische richtlijnen zijn bereid en gekeurd. Moet er een keurmerk komen voor Halal producten in de Nederlandse supermarkten?

---

In het filmpje is te zien hoe een koe, richting Mekka gewend, op islamitische wijze in een slachthuis de keel wordt doorgesneden, waarbij Allah wordt aangeroepen . Deze rituele slachting is nog weerzinwekkender dan het in abattoirs sowieso al toegaat.

Je zult zien dat - als er al genoeg maatschappelijke druk komt - de fabrikanten van algemeen gangbare producten die halal zijn, zoals Nederlandse kaas bereid met stremsel uit de maag van kalveren die (na verdoving, volgens de EO) zijn gekeeld, dit alleen in de ultra-kleine lettertjes gaan vermelden.

Laat de PvdA, die zich in de uitzending bij monde van Sharon Dijksma vóór een verplicht keurmerk uitsprak, nu eens doorbijten!

Overigens bleek in de uitzending niet dat de EO grondig heeft uitgezocht of de klant via de prijs van het product meebetaalt aan de keuring door de 'halal-autoriteiten', met andere woorden of de fabrikanten voor het halal-certificaat betalen - wat me wel waarschijnlijk lijkt, al die keurmeesters zullen toch niet hun salaris ontvangen van de Saoedi's en consorten. Zo ja: des te meer reden om dergelijke producten te boycotten, voor wie niet wil meebetalen aan (de uitbreiding van) een dergelijk sharia-instituut!

Een gemiste kans door de EO (zeg ik als agnost) was: even melden dat Jezus het onderscheid tussen rein en onrein voedsel van tafel heeft gehaald; alleen bloed of vlees met rauw bloed erin is niet toegestaan, geen onverstandige grens, gezien de kans op ziektekiemen. Zie Marcus 7:

'Niets, dat van buiten de mens in hem komt, kan hem onrein maken, maar hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat is het, wat hem onrein maakt. 16 [Indien iemand oren heeft om te horen, die hore.] 17 En toen Hij van de schare thuis kwam, vroegen zijn discipelen Hem naar de gelijkenis. 18 En Hij zeide tot hen: Zijt ook gij zo onbevattelijk? Begrijpt gij niet, dat al wat van buiten in de mens komt, hem niet onrein kan maken, 19 omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik, en er te zijner plaatse uitgaat? En zo verklaarde Hij alle spijzen rein.'

Ontegenzeggelijk een rationele stap vooruit in vergelijking met de joodse, hindoeïstische en islamitische spijswetten, die de geest van primitieve, bijgelovige taboes ademen en bovendien een soort 'smetvrees' voor ongelovigen in de hand werken, met alle mogelijke nare gevolgen van dien, alleen al psychologisch-sektarisch.

Zie ook:

Agenten krijgen voortaan halal-lunch
De Telegraaf, 16 december 2010

Halal meat in schools fuels debate
Newswatch-blog, 6 augustus 2010

Parents and animal welfare groups have condemned a plan to offer only halal meat in some London schools. All 10 secondary schools in Harrow, north-west London, will adopt the controversial menus from September and it has been reported that the borough's 52 primary schools might also be included in the scheme. The decision has outraged animal rights' groups and families who claim their views on the treatment of animals were being compromised to accommodate the Muslim faith.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten