blogspot visitor

06 juli 2010

Klimaatverandering bij de huidige politieke keuzen

Onderstaand scorebord laat zien wat volgens een wetenschappelijk breed aanvaard klimaatmodel de waarschijnlijke stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is in het jaar 2100 bij 'niets doen' (geel) en bij het implementeren van de toezeggingen die de landen tot dusver hebben gedaan in het verlengde van de klimaatconferentie in Kopenhagen (2008). Een toename van 4 graden Celcius leidt volgens de meeste deskundigen op dit vlak tot het grootschalig uitsterven van planten- en diersoorten en tot het geleidelijk grotendeels afsmelten van de ijskap van Groenland - met als gevolg een zeespiegelstijging van ruim vijf meter, waardoor de laaggelegen delen van Nederland waarschijnlijk moeten worden opgegeven.

Zie bijvoorbeeld:

Global Emissions Targets Will Lead to 4C Temperature Rise, Say Studies
By Juliette Jowit and Christine Ottery, The Guardian, July 6, 2010

Een toelichting bij het scorebord is hier te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten