blogspot visitor

14 juli 2010

De kip was er eerder dan het ei?
He lijkt me mogelijk dat het eiwit ovocleïdine (afgescheiden in de eierstok van de kip) of een eerdere vorm daarvan, is ontstaan in vogels die in de loop der evolutie werden gevormd vóórdat de kip gestalte kreeg of zelfs in reptielen - bedenk dat vogels zijn geëvolueerd uit reptielen en dat er reptielsoorten zijn die eieren leggen met een kalkachtige schaal. In dat geval was de kip er dus mogelijk niet eerder dan het ei (met kalkschaal). De 'oerkip' is wellicht ter wereld gekomen via een 'oervogelei' dat is ontstaan voordat de vogelsoort 'oerkip' vorm kreeg.
 
Een andere complicatie is dat er reptielsoorten zijn die hun jongen via inwendige eieren (bij sommige soorten met kalkachtige schaal? - dit is me niet bekend) ter wereld brengen en soorten die hun eieren (in sommige gevallen met kalkachtige schaal) leggen.
Met 'het ei' zou men per definitie het gelegde ei met kalkachtige schaal kunnen bedoelen.
Dat geeft grofweg de volgende mogelijkheden wat betreft de later gevormde vogelsoorten:
 
1. Uit reptielsoorten met inwendige eieren hebben zich vliegende reptielsoorten met inwendige eieren ontwikkeld. Daarna zijn deze vliegende soorten (noem ze eventueel pas dan vogels) hun eieren - op een gegeven moment met kalkachtige schaal - gaan leggen.
 
2. Uit eieren-met-kalkachtige schaal leggende reptielsoorten hebben zich eieren-met-kalkachtige schaal leggende vogelsoorten ontwikkeld.
Scenario 1. lijkt wel een stuk onwaarschijnlijker dan 2., omdat er immers niet-tot-vogels-geëvolueerde reptielsoorten zijn die eieren (met kalkachtige schaal) leggen; de kans dat het leggen van eieren door vliegende reptielsoorten pas ging optreden nadat deze een tijdlang naast eierleggende, niet vliegende reptielsoorten voorkwamen, mag miniem worden geacht, evenals de kans dat het leggen van eieren überhaupt pas ging optreden nadat de groep niet-eierleggende reptielsoorten zich had gesplitst in een vliegende en een niet vliegende categorie - en dan ook nog in beide (qua vliegvermogen) van elkaar weg geëvolueerde soortengroepen.

Houden we het op scenario 2., dan was het ei met kalkachtige schaal - en het eiwit ovocleïdine of een voorloper daarvan - er dus mogelijk eerder dan de vogel en in het bijzonder eerder dan de kip. Dat is sowieso het geval als onder 'het ei' het inwendige ei met kalkschaal - als dat tenminste in de natuur voorkomt - wordt verstaan, dat vrijwel zeker in niet vliegende reptielsoorten tot aanzijn kwam (voordat er vliegende reptielsoorten ontstonden).
Wel was een of ander oerreptiel - de ontdekking van het voor eierschaalvorming noodzakelijke ovocleïdine in de eierstok van de kip is hiermee consistent - er eerder dan het (inwendige of uitwendige) reptielenei met een schaal, waarbij een voorloper van ovocleïdine te pas is gekomen. Maar dat is tamelijk triviaal (zie het geciteerde commentaar onder het Daily Express-artikel hierboven en ook de laatste alinea hieronder van deze blognotitie).

Oef... ik zou er nog eens naar moeten kijken, de mogelijkheden 'niet vliegend reptiel / vliegend reptiel', 'inwendig ei / gelegd ei' en 'met kalkachtige schaal / zonder kalkachtige schaal' (plus het gegeven dat vliegende reptielsoorten, maar niet allemaal, geleidelijk tot vogels zijn geëvolueerd), maken het plaatje behoorlijk ingewikkeld...

Ook zou duidelijk moeten zijn of voor de kalkachtige eieren die sommige reptielsoorten leggen, ovocleïdine of een voorloper daarvan noodzakelijk is (was) - waar ik hierboven vanuit ben gegaan.
Als dit niet zo is, i.e. als ovocleïdine alleen noodzakelijk is om het type kalkschaal van vogeleieren of zelfs specifiek kippeneieren te doen ontstaan, ziet het beeld er natuurlijk anders uit. Mocht ovocleïdine alleen voor de vorming van kippeneieren noodzakelijk zijn, dan is deze met enig tromgeroffel verkondigde ontdekking eigenlijk triviaal: 'we hebben ontdekt dat om een kippenei te kunnen maken, de kip een vermogen heeft om dat te doen'. Ja, nogal wiedes... en dat lost het eeuwenoude raadsel dus geenszins op; wat in het artikel in de Daily Express spreekt uit de zin: 'However, the research does not come up with how the protein-­producing chicken existed in the first place.'

Overigens is de klassieke vraag alleen een echte breinbreker voor piekeraars die de evolutietheorie nog niet kenden (en die niet geloofden in een schepping door God van bijvoorbeeld een haan en een kip met eierleggend vermogen). Evolutionair gezien ligt het voor de hand dat kip en (kippen)ei, zo ook eerder vogel en vogelei en daar weer aan voorafgaand reptiel en reptielenei twee uitdrukkingvormen (fasen, gestalten van voortplantingscycli) zijn van één geleidelijk verlopende ontstaansgeschiedenis: de biologische evolutie, waarin de organismen die eieren met een kalkachtige schaal gingen maken gelijk op ontstonden met de eieren in kwestie.

Update 23 juli 2010:
Geen ei zonder kip zonder ei
Science Palooza, de Volkskrant, 23 juli 2010

Gelukkig strookt mijn analyse met die van stamcelonderzoekster Nadine Vastenhouw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten