blogspot visitor

30 juli 2010

Klimaatverandering in 10 minutenJames Powell, Executive Director, National Physical Science Consortium, has produced an excellent YouTube video summarizing the evidence for anthropogenic global warming.

Zie ook de video:

The Biggest Control knob
Carbon Dioxide in Earth's Climate History

Jaarlijks 200 'heksen' vermoord in India

The Hindu, 26 juli 2010

Zie ook bijvoorbeeld:

Witchcraft kills 44 in Andhra in a year

Google search 'witches india killed'

29 juli 2010

Klimaatverandering mogelijke oorzaak afkalving basis voedselketen oceanen

Backbone of marine food chain in alarming decline
By Jeremy Hance, Mongabay.com, July 28, 2010

Tiny marine algae, known as phytoplankton, are the backbone of the marine food chain, yet a new study in Nature has found that this backbone is disintegrating. (...) a decline that corresponds to warming waters due to climate change.

Steve Connor, Science Editor van The Independent: 'Microscopic life crucial to the marine food chain is dying out. The consequences could be catastrophic.'

Seth Borenstein van AP legt uit: 'plant plankton found in the world’s oceans are crucial to much of life on Earth. They are the foundation of the bountiful marine food web, produce half the world’s oxygen and suck up harmful carbon dioxide.'

Overigens: dat een sterke afname van de hoeveelheid phytoplankton niet snel leidt tot een duidelijke afname van de zuurstofconcentratie in de atmosfeer, komt omdat zich in de atmosfeer enkele duizenden malen zoveel zuurstof heeft verzameld als er jaarlijks 'vers' wordt geproduceerd door fotosynthese in voornamelijk plankton, planten en bomen: kijk bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ook:

Oceans in Peril: Primed for Mass Extinction?
By Wynne Parry, Senior Writer Live Science, 29 juli 2010

En verder de bespreking in Climate Progress. 

Later toegevoegd: 

Rising Ocean Temps Threaten the Ocean Food Chain
Door Michael D. Lemonick, Climate Central, 25 oktober 2012

Spaanse weerdienst: grote droogte en 3 tot 6 graden temperatuurstijging in 2100

Reuters, 27 juli 2010


26 juli 2010

Uitgelekte stukken Afghaanse oorlog: verzwegen burgerdoden, VS-doodseskader

Dossier 'Afghanistan, The War Logs' van The Guardian

Zie ook:

Situatie Afghanistan grimmiger dan gedacht
NRC Handelsblad, 26 juli 2010

Burgerdoden bij Nederlandse actie Afghanistan niet gemeld
De Volkskrant, 26 juli 2010

Netanyahu: ik heb de Oslo-akkoorden gestoptDe complete vertaling van de woorden van de vredesverdragen saboterende Netanyahu, die tegen zijn bedoeling in werd gefilmd toen hij negen jaar geleden in een Israëlische huiskamer opschepte over zijn beleid, staat hier.

Netanyahu: 'Feit is dat ze ons de zee in willen (...) Het gaat erom ze hard te treffen, niet een slag, maar vele pijnlijke, zodat de prijs ondragelijk wordt; de prijs is nu niet ondragelijk. Een totale aanval op de Palestijnse Autoriteit, om ze zo in paniek te laten raken dat de hele zaak instort'.

'Amerika kan makkelijk in de juiste richting worden bewogen'.

Een vrouw in het gezelschap: 'De Oslo-akkoorden zijn een ramp'.

Netanyahu: 'Ik weet dat en jij weet dat (...)'

Vrouw: 'Daarom had ik gedacht dat de premier geen kritieke dingen zou doen, zoals Hebron overdragen'.

Netanyahu: 'Wat waren de Oslo-akkoorden? De Oslo-akkoorden die de knesset tekende, daarover werd mij voor de verkiezingen gevraagd of ik ze zou tekenen. Ik heb geantwoord: ja, onder voorwaarde van wederkerigheid en het beperken van de terugtrekkingen. Maar hoe beperk je de terugtrekkingen? Ik interpreteer de akkoorden zodanig, dat ze me in staat stellen de stormloop naar de grenzen van '67 te stoppen.'

Voice over: 'De Oslo-akkoorden stelden dat Israël in drie fasen de bezette gebieden zou overdragen aan de Palestijnen, tenzij er nederzettingen of militaire bases op lagen. Hier vond Netanyahu een ontsnappingsroute.'

Netanyahu: 'Niemand had gedefinieerd wat een militaire basis was. Dat zijn veiligheidszones, zei ik. Wat mij betreft is de [Westelijke] Jordaanoever een militaire basis. (...) Ik wilde een brief waarin stond dat alleen Israël zou bepalen wat militaire bases zijn. Ze wilden die brief niet geven, en toen weigerde ik het Hebron-akkoord te geven. Pas toen die brief kwam, heb ik het Hebron-akkoord getekend, of eigenlijk geratificeerd, het was al getekend. Waarom doet dit ertoe? Omdat ik op dat moment in feite de Oslo-akkoorden heb gestopt.'

Waarna Netanyahu aan de vrouw uitlegt dat in dit schaakspel het overdragen van Hebron een noodzakelijk, relatief klein offer was.

---

The video proves that Netanyahu was a 'con artist… who thinks that Washington is in his pocket and that he can pull the wool over its eyes... Such a crooked way of thinking does not change over the years.'
Gideon Levy, columnist, Ha’aretz

Zie ook:

Jonathan Cook: Netanyahu admits on video he deceived US to destroy Oslo accord
Israeli-occupation.org, 18 juli 2010

Later toegevoegd:


Israeli Right Rising: The Face of the Jewish State's Future Wants to Annex Illegal Settlements
Door Mitchell Plitnick, Alternet, 15 januari 2013

Right-wing nationalist Naftali Bennett [of the HaBayit HaYehudi (Jewish Home) party] represents a shift in Israeli politics that the world should notice.

23 juli 2010

Koraalriffen gaan sterven door klimaatverandering

Coral reefs doomed by climate change
Mongabay.com, July 22, 2010

The world's coral reefs are in great danger from dual threats of rising temperatures and ocean acidification (...).

Later toegevoegd:

Vier vijfde koraalriffen in Caraïben verdwenen
Trouw, 11 september 2012

Koraal Great Barrier Reef is gehalveerd, maar in de diepte blijkt een overvloed
Trouw, 26 oktober 2012  

Coral Reefs Could Be Decimated by 2100
Door Eli Kintisch, Wired, 21 december 2012

Zie ook m'n blognotitie:
Koraal bij Indonesië gaat kapot door opwarming

22 juli 2010

Fanatieke antisemiet Salah Soltan sprak op congres Nederlandse moslimbroeders (FION)

Update (zie helemaal onderaan): Nederlandse bekeerlingen tot de islam noemen Salah Soltan op hun forum Ontdek Islam een grote geleerde en laten zich door hem onderwijzen.Ik noteerde al eerder dat er onder het toeziend oog van voorzitter sjeik Yusuf al-Qaradawi van de European Council for Fatwa and Research (ECFR) nog minstens één andere[1] rabiate antisemiet lid is van dit gezelschap, dat leefregels publiceert voor Europese moslims: Salah Soltan (ook wel gespeld als Salah Sultan). Eigen site hier.

In dit lezenswaardige interview zegt Mohamed Sifaoui: 'I certainly am one of the first Muslims to consider Islamism to be fascism. Fascism, without evoking all its particularities, bears similarities to trends also present in Islamism. I am, of course, making a reference to their will to exterminate the Jews. On this point, the Islamists may go even further in their doctrine than the Nazis did, considering that the end of the world could only occur when there are no Jews left on earth. (...) the Islamists interpret the end of the world in a very special way. Whereas it is written nowhere in the Qur'an, exegetes describe the end of the world as the day when even the trees and rocks will be able to talk and tell the Muslims: "Come here, there is a Jew hiding behind me".'[2]
Sifaoui is geen islamhater. Op de vraag: 'Do you believe that moderate Islam exists?', antwoordt hij nuchter: 'Of course, it does. If the majority of Muslims were not moderate, Islamists would have destroyed the Western world a long time ago. (...) Islam is a religion of moderation. I know because I studied theology for four years.'

Laat er nu een video (zie de tweede helft ervan) zijn waarin Soltan precies bovenstaande bloeddorstige antisemitische tekst - die trouwens ook in het handvest van Hamas is opgenomen - vol overgave te berde brengt[3]. En hij verwijst naar de Protocollen van de wijzen van Zion, de haatdragende antisemitische complottheorie die al lang en breed als een knip- en plakwerk van verzinsels is ontleed.
Dan te bedenken dat Soltan in juli 2009 prominente deelnemer was van een ECFR-congres over ethiek in het kader van de sharia.De man hangt verder (zie een andere video) een krankjoreme complottheorie over 9/11 aan. En hier (eerste deel van de eerder genoemde video) zien we hem betogen dat de ontploffing van de spaceshuttle in 2003 het werk van Allah was, speciaal bedoeld om een 'zionistisch' bemanningslid[4] te doden - een man die als 'aartsmoordenaar' te keer zou zijn gegaan tegen Palestijnen in Jenin. Als Teken aan de Wand liet Allah de brokstukken van het toestel neerkomen in het Amerikaanse plaatsje Palestina en wel op het terrein van de ranch van George Bush, aldus Soltan...

Als klap op de vuurpijl propageert Soltan, onder verwijzing naar het boek Bloed voor Zion-matses door Nijab al-Kilani (cover zie afbeelding rechts), het walgelijke, oude antisemitische verhaal dat Joden - Soltan zegt 'zionisten' - mensen afslachten om hun bloed te vermengen met spijzen die genuttigd worden tijdens de Pesach; zie deze video (de afbeelding helemaal bovenaan deze blognotitie is een still daarvan). Ze 'doen' dat 'dezer dagen' en 'elk jaar' - het laatste roept Soltan volgens de vertaling van het Memri zelfs tot twee keer toe. Als die vertaling klopt en men niet opzettelijk bijvoorbeeld 'doen' in plaats van 'deden' heeft getolkt, liegt Soltan in een vraaggesprekje (zie video hieronder), waarin hij beweert dat hij alleen doelde op een verhaal over praktijken van twee eeuwen geleden[5]. Maar zelfs als Soltan zijn publiek 'slechts' verzonnen weerzinwekkende Joodse daden uit het grijze verleden inprent, bezigt hij giftige antisemitische hate speach.

Volkomen gestoorde haatbaard, die Salah Soltan. Je kunt hem met recht een belangrijke propagandist noemen van het hedendaagse islamofascisme. Om me even te bezondigen aan zijn type kwakdenken: het is niet voor niets dat zijn initialen 'SS' en de eerste letters van zijn voornaam 'SA' zijn.

Welnu, dit heerschap was een van de sprekers [latere opmerking: artikel staat niet meer online; K] op het islamcongres [latere opmerking: site is inmiddels uit de lucht; K] van 29 mei 2010 van de FION - de Nederlandse tak van de moslimbroederschap, waarvan al-Qaradawi volgens velen, onder meer de Amerikaanse intellectueel Paul Berman, die verder de nauwe verwantschap tussen de populaire prediker Tariq Ramadan en al-Qaradawi belicht, de belangrijkste ideoloog is[6]. Dit congres beoogde een 'bijdrage te leveren aan het op gang brengen van de interculturele dialoog over de positie van de islam en moslims in Nederland in de hoop te komen tot een vreedzame samenleving'. De lezing van Soltan had als titel: 'The relationship between the Muslim and the other'.
Fijne vreedzame samenleving en prachtige 'relationship'.
Zie ook deze video (Soltan wordt op het FION-congres geconfronteerd met zijn uitspraken) [toegevoegd 10-2012: de vragensteller is overigens de eveneens godsdienstwaanzinnige 'joods-christelijke pastor' Ben Kok, die gelooft dat moslims de antichrist aanhangen en in een eindstrijd, voorspeld in de Openbaring van Johannes, zullen worden uitgemoord door Christus, verschijnend in Israël]:Volgens Telegraaf-journalist Joost de Haas prijkte Soltan al enkele jaren geleden op een e-mailadreslijst van Yahia Bouyafa, de voorzitter van de FION. De Haas baseerde dit 'op een onlangs uitgelekte e-mail van Bouyafa'. Ik kan niet beoordelen of De Haas' bron destijds deugdelijk was. Maar dat er een directe connectie bestaat tussen Bouyafa en Soltan is inmiddels dus rijkelijk bevestigd nu deze driedubbelgestoorde antisemiet van het onzuiverste water is opgetreden als geleerde spreker op het FION-congres van afgelopen mei.

Verder mag het verontrustend heten dat een van de organisatoren van het congres en de man die zich in de laatstgenoemde video persoonlijk ontfermt over de knettergekke radicale fundamentalist Salah Soltan, de jongeren(hulp)imam Yassin Elforkani is van de Amsterdamse Poldermoskee, het zogenaamd gematigde islamitische gebedshuis waar intussen weer een andere fascistoïde godsdienstwaanzinnige, de beruchte sjeik Kalid Yasin, al minstens vier keer mocht komen prediken [latere opmerking: dit artikel staat niet meer online; K].

Later toegevoegd:


Hier neemt Elforkani gelukkig wel afstand van het antisemitisme van Soltan; maar kan je met zo'n Soltan dan in een of andere vorm wel gewoon verder? En met de ECFR? Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft verteld (zie ook de PDF op de site van Johnson) dat op een ECFR-bijeenkomst een van de (circa twintig) leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion! Dat zou dus zomaar Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad. Men zou Elforkani eens de vraag moeten voorleggen, of hij afstand neemt van de ECFR en hun autoriteit niet erkent.
Zie ook Johnsons artikel "Europe's Underestimated Islamists". [einde toevoeging].

Wayback Machine heeft in het archief nog een interview met Soltan op Islamonline.net (de site van Yusuf al-Qaradawi), waarin hij verkondigt dat de Joden achter de moord op president Kennedy zaten. Ook de rest van het vraaggesprek biedt een ontluisterend inkijkje in 's mans gedachtenwereld.

In dit Egyptische tv-programma haalt Soltan de Protocollen van de Wijzen van Zion er weer bij om een oorlog tegen Israël te bepleiten (ook al zou dat tevens een oorlog met de VS betekenen, want allah zal die corrupte bende vernietigen). De agressie en stupiditeit druipt van de man af.

Egyptian Cleric Sallah Sultan: People Worldwide "Thirst for the Blood of the Jews"
Memri, 3 augstus 2012

Weer een bewijs dat het niet alleen om antizionisme gaat, maar (ook) om Jodenhaat.

En door zo iemand laten Nederlandse bekeerlingen zich de weg wijzen op het pad van de islam... - zie ook hier (forum van site van bekeerlingen, Ontdek Islam, waar Soltan onder de 'grote geleerden' wordt geschaard) en hier (Soltan genoemd als behorend tot de 'mooie ploeg' sprekers op het 'zomerkamp' van 2010). [Latere opmerking: beide links lopen inmiddels dood; K]

Noten

[1] Qaradawi's antisemitisme spreekt zonneklaar uit deze video, waarin hij Hitlers 'bestraffing' van de Joden prijst. Qaradawi treedt hiermee in de voetsporen van Mohammed Amin al-Husseini (circa 1896-1974), de grootmoefti van Jeruzalem die via een propagandistische radiozender van de nazi's (dus al vóór de stichting van Israël) haat tegen Joden aanwakkerde in de Arabische wereld. Hoewel zijn rol inzake de initiëring en uitvoering van de holocaust waarschijnlijk sterk is overdreven en zijn collaboratie met Hitler door Israël is aangezet en als propaganda gebruikt tegen onder meer de PLO, was hij volgens de Israël-kritische Joodse historici Zvi Elpeleg en Benny Morris een onversneden antisemiet.


[2] Volgens deze Engelstalige editie van de islamitische heilige teksten - inderdaad de hadith, niet de eigenlijke koran - staat in Sahih Muslim, Book 041, Number 6985: 'Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.'

[3] Soltan debiteert volgens de vertaling van het Memri letterlijk: 'De steen, die naar de Joden wordt gegooid, haat deze Joden, deze zionisten. Omdat Allah via zijn profeet Mohammed voorzegde, dat de dag des oordeels niet zal aanbreken voordat de Jood en de moslim strijden. De Jood zal schuilen achter stenen en bomen. En de stenen en bomen zullen spreken, zeggend: "Er is een Jood achter mij, dood hem." De enige uitzondering zal de Gharqad-boom zijn' [i.e de boksdoorn (Latijnse naam Lycium), een soort doornstruik met giftige bessen, wie weet verwijzend naar de brandende struik in de bijbel]. Waarop de gespreksleider afrondt: 'De Joden weten dit beslist, daarom planten ze Gharqad-bomen. Het zelfbewustzijn van de steen is zodanig, dat hij moslims en Joden kan onderscheiden'. Soltan besluit met: 'De protocollen van de wijzen van Zion is een poging de hele wereld te overheersen en te corrumperen. Als de wereld zich concentreert op zijn begeerten en lusten, zullen zij [de Joden] de vrijheid hebben om hun plan voor wereldheerschappij uit te voeren.'
Soltan zegt dus in één adem 'Joden' en 'zionisten' - een mooie illustratie dat het verschil dat islamisten politiek correct altijd benadrukken tegen Westerlingen, flinterdun is. En hij is klaarblijkelijk een actieve propagandist van de The Protocols of the Elders of Zion. Bedenk dat de naam Zion voor Jeruzalem al een paar millennia oud is en deel uitmaakt van de Joodse cultuur; dat maakt het voor islamisten makkelijk om elke Jood als een zionist te bestempelen.


[4] Zoals de meeste doortrapte leugens, is ook deze voor een aardig deel gebaseerd op feiten. Tot de bemanning van de onfortuinlijke spaceshuttle behoorde Ilan Ramon, kolonel in de Israëlische luchtmacht en de eerste Israëlische astronaut.

[5] De hatelijke mare dat Joden het bloed van christelijke en islamitische kinderen zouden gebruiken voor godsdienstige rituelen, zoals het bereiden van matses voor Pesach, is al bijna tweeduizend jaar oud. Deze laster werd ook in Nazi-Duitsland verspreid (zwart-wit afbeelding rechts: deel van illustratie uit mogelijk de Westdeutscher Beobachter)
Tweehonderd jaar geleden bestonden de termen 'zionisme' en 'zionisten' (in tegenstelling tot de naam 'Zion' voor Jeruzalem) trouwens nog niet; die worden althans volgens de Wikipedia het eerst gebruikt door Theodor Herzl in 1890; en de oproep tot de vorming van een Joodse nationale staat in Palestina zou het eerst worden gedaan in het boek
Rom und Jerusalem (1862) van Moses Hess. Het is dus nogal vreemd dat Soltan twee eeuwen oude praktijken van zionisten in de zin van strevers naar een Joodse staat in Palestina op het oog zou hebben. Zie ook de tweede helft van noot [3] hierboven.
Hier wordt aannemelijk dat het boek 'Bloed voor Zion-matses' van de Egyptische schrijver Nijab al-Kilani waar Soltan zijn aantijgingen op zegt te baseren, een recente gedaante is van een al veel langer bestaand antisemitisch verhaal over vermeende gebeurtenissen in een Joodse wijk van Damascus in 1840 (dus ruim twintig jaar voor Rom und Jerusalem). Het verhaal zou onder de boektitel 'De matse van Zion' zijn gebruikt als onmiskenbaar antisemitisch propagandamiddel door het regiem van dictator Assad van Syrië (afbeelding in kleur rechtsboven: de boekomslag).
Op de cover van het boek van al-Kilani
druipt bloed op een menorah, symbool van de Joodse godsdienst - niet specifiek voor de geloofsbeleving van zionistische Joden. De tekenaar heeft venijnig precies het vlammetje (dus het licht) van de kaars vervangen door een rode druppel. De eerste druk van het boek is mogelijk van 1971, onder de titel Blood for Zion's unleavened bread.

[6] Dat deze lieden ook weer niet totáál een pot nat zijn, blijkt uit het feit dat Salah Soltan zich keerde tegen Tariq Ramadan's voorstel het daadwerkelijk stenigen van vrouwen op te schorten en de islamitische geleerden te vragen om het sharia-strafrecht in deze te herzien. Soltans reactie was: 'Such a call will only stir too much ado about an issue that is by no means a priority. It will further beef up seculars and enemies of Islam, who will step up their war on Islam.' Salah Soltan acht het beëindigen van het met keien aan gort gooien van vrouwen die weinig of niets hebben misdaan in landen als Pakistan, Iran en Somalië dus 'geen prioriteit' en een onterechte aanmoediging van 'seculieren en vijanden van de islam'.
Een subtiel onderscheid - want ook Ramadan legt het recht omtrent leven en dood van onschuldige vrouwen in handen van gezaghebbende moslimgeestelijken en draagt dus bij tot het onderhorig maken van zijn (overwegend jeugdige) publiek aan zelfbenoemde autoriteiten -, maar toch een verschil.
Dat Tariq Ramadan verder gewoon een griezelige islamist is, blijkt natuurlijk uit zijn (blijven) werken voor een Iraanse tv-zender ondanks de dictatuur en mensenrechtenschendingen in dat land en de bloedige onderdrukking van de studentenopstand van juli 2009 (hij sprak zich in zijn programma's zelfs niet voorzichtig uit ten faveure van de demonstranten), een keuze waarom hij terecht is ontslagen aan de Rotterdamse Erasmus-universiteit; en uit dit inmiddels beruchte, voor een zaal luisterende studenten gedeclameerde gebed[#], waarin hij solidariteit betuigt met 'onze broeders' in onder meer Palestina, Afghanistan, Algerije en Soedan - waar zoals bekend het ergste slag moorddadige, vrouwen verstikkende islamisten de macht probeert te grijpen of te behouden. 'Aanvaard alles van hen', 'geef hen een plek in uw paradijs met de uitverkoren gelovigen en met de martelaren' en 'laat de islam en de moslims zegevieren', smeekt Ramadan.
Dus niet één pot nat, maar wel allemaal handen op één buik.

[#] De oorspronkelijke link was dood gaan lopen. Bij deze als onverdachte bron de site van de antropoloog Martijn de Koning. Diens halfzachte, verdoezelende interpretatie slaat echter nergens op, wat bij hem helaas nogal vaak het geval is – de goede man zou een oplichter nog niet herkennen nadat deze hem al zijn geld had ontfutseld met loze praatjes. Toegevoegd januari 2015: zo onbeleefd zou ik me nu niet meer uitdrukken.
Amsterdams islamcongres: de stem van het fascisme
Ramadan en al-Qaradawi's fatwa's
Umar Mirza en de context van de koran

Schilderij van varkentje uit kliniek verwijderd na klacht zelfislamiseerster

'Schilderij varken in Leerdam moet weg', Reformatorisch Dagblad, 21 juli 2010

Update!

Moslims: Schilderij varken is helemaal niet beledigend
Elsevier, vrijdag 23 juli 2010

 ---

Wie op zoek gaat naar schilderijen van varkentjes door Sylvia Bosch, treft op een pagina van haar website deze tekst aan: 'Ik heb ze van mijn website verwijderd, vanwege de overweldigende commotie. Ik krijg veel e-mails, veel ondersteunend, maar ook negatieve en zelfs bedreigende email berichten. (...) De schilderijen zijn weggehaald, en ik heb de polikliniek laten weten hoe ik er over dacht. En wat mij betreft blijft het daar bij'.

Illustratie: schilderij van Sylvia Bosch (niet noodzakelijk een van de uit de kliniek weggecensureerde exemplaren), op moment van dit schrijven nog te vinden op http://www.123people.nl/s/sylvia+bosch

'Migrantenkinderen hebben het hier voor het zeggen' (reportage over Duitse school)Das Erste, donderdag 22 juli 2010

Manchmal werden sie verhöhnt, manchmal sogar geschlagen. Mit ihnen wird in der Klasse kaum geredet, sie ziehen sich zurück, sagen kaum noch ihre Meinung - kurz, sie sind nicht integriert in der Schule. Die Rede ist nicht von Migranten-Kindern an einer deutschen Schule, sondern von deutschen Schülern an einer Hauptschule in Essen.

(...) die Direktorin der Schule: 'Red nicht mit der, das ist bloß eine deutsche Schlampe', so hören es auch die Lehrerinnen. 'Wenn Ramadan ist, ist Ausnahmezustand. Beim letzten Mal ging es soweit, dass sie uns ins Essen gespuckt haben", berichtet die Hauswirtschaftslehrerin. "Man sagt immer, dass die Ausländer diskriminiert werden, aber hier läuft es andersrum.'

De maakster (Van Turkse komaf) van de reportage 'Kampf im Klassenzimmer':
[ deel 1 / deel 2 ]

'Die [Kindern aus dem Libanon, der Türkei und den ehenmaligen Yugoslavien] bilden grosse Gruppen, und die fast einzige zwei Jungens mit blonden Haar stehen irgendwo in eine Ecke und versuchen nicht auf zu fallen. Schön den Gang über dem Schulhof wird für Johnny und Dennis zum Probleem. Sie werden fast täglich gemobt, erzählen sie mir.'De jongens worden voor de camera belaagd door klasgenoten met een migrantenachtengrond. Ze worden geïntimideerd; en nadat een van hen zich uit de voeten heeft gemaakt, rommelt iemand treiterig met de hand door het haar van de nog gefilmde jongen, wordt men dreigend handtastelijk en krijgt de jongen zo te zien zelfs een stomp van een knaap met opgeschoren kop die hem van achteren aanvalt als hij de school binnengaat. Zo extreem als nu voor de camera is het normaal niet, zeggen de jongens desgevraagd meteen na dit voorval in een interviewtje, maar ze worden vaak lastig gevallen en krijgen dingen te horen als 'Wat moet je hier, rot op'.

Als de reportagemaakster de daders met het gebeurde confronteert in de klas, weigert de meest agressieve van het stel op haar vragen in te gaan. Een andere jongen: 'Omdat ze niet met de anderen rondhangen'. Weer een andere migrantenjongen zegt doodleuk: 'We zijn geen gangsters, maar we gedragen ons zo, we zijn geen strebers, we willen geen goede leerlingen zijn. En Johnny is goed op school en hij trapt geen rotzooi, het zijn buitenstaanders, daarom is het'.

Toevoeging 13 december 2010:

Ophef over pesten Duitse kinderen
Door Antoine Verbij, Trouw, 11 december 2010

Zie ook:
Duitse kinderen in Berlijn gediscrimineerd en gepest door migrantenkinderen
'Stomme blonde': meisje mishandeld vanwege haarkleur
Meisjes in immigrantenwijken verven haar zwart uit angst te worden uitgescholden

20 juli 2010

Zware onlusten schrikken Grenoble opTagesschau.de, 17 juli 2010

(..) Am Freitagabend hatten sich rund 40 Jugendliche zu einem Gebet für den 27-jährigen Karim Boudouda eingefunden, der bei seiner Flucht vor der Polizei in der Nacht zuvor getötet worden war. (...) 50 bis 60 Autos sowie Baufahrzeuge und zwei Geschäfte wurden in Brand gesteckt.

Die Krawalle weckten in Frankreich Erinnerungen an die Jugendunruhen von 2005, nachdem in Paris zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen waren. Die Ausschreitungen weiteten sich damals auf ganz Frankreich aus. Dabei wurden 300 Gebäude und fast 10.000 Autos in Brand gesetzt.

Volgens een agente (zie video) waren meerdere van de jongens gewapend en vuurden enkelen schoten af op de politie. Volgens de berichten zijn de geweldplegers (meren)deels actief in etnisch getinte jeugdbendes.

19 juli 2010

Zorreguieta en Beatrix 'kraken' boerderijen in Wassenaar

Ravage Digitaal, 12 juli 2010

De gemeente Wassenaar heeft koningin Beatrix toestemming gegeven twee boerderijen op landgoed De Horsten te laten slopen.

(...) Volgens het AD zouden de nieuwe villa's bestemd zijn voor de schoonouders van Prins Willem-Alexander. De ouders van Maxima zouden niets liever dan permanent in de buurt van hun dochter en kleinkinderen willen wonen. De twee boerderijen liggen slechts een paar honderd meter van De Eikenhorst waar het prinselijk paar woont.

---

Zou Zorreguitea's wens zich in Nederland te vestigen misschien iets te maken hebben met de aankondiging van de Argentijnse jurist Roberto Yanzón dat deze gewezen 'minister van landbouw' in Argentinië alsnog vervolgd zou kunnen worden voor zijn daden, gepleegd tijdens het schrikbewind van dictator Jorge Videla?

Zie ook de column van Theodor Holman hierover in Het Parool.

De wonderbaarlijk krimpende zonnecel

ScienceNews, July 31, 2010

Update:

Graphene Organic Photovoltaics: Flexible Material Only a Few Atoms Thick May Offer Cheap Solar Power
ScienceDaily, July 24, 2010

De verdwijnende gletsjers van de Himalaya

Full story and video: http://sites.asiasociety.org/riversofice

Update: [...] two recent studies published in top scientific journals (more here and here) suggest that in the Himalayas the rate of mass loss has been small and overestimated, and that [ ...] in the Karakoram range, the glaciers are actually slightly gaining mass [maar deze gletsjers zijn atypisch omdat er veel rotsen op liggen en ze worden gevoed door lawines van diverse bergflanken; K]. [...] it is not surprising that there are regional variations [...]. Such variability should not, however, distract from the broader and more important story unfolding, which is one of profound and likely irreversible changes to global land and sea ice cover. Taken as a whole, the evidence for sustained changes to the cryosphere is clear. [einde update]

For centuries, glaciers have inspired awe and wonder. The idea that human assault might ever triumph over such powerful features of our natural landscape seemed almost unimaginable. But now climate change is disrupting the ecological balance of the Tibetan Plateau and the mighty glaciers of the Himalaya are, in fact, disappearing.

Rivers of Ice: Vanishing Glaciers of the Greater Himalaya showcases the work of photographer and mountaineer David Breashears, who with Glacier Research Imaging Project (GRIP), has retraced the steps of renowned mountain photographers of the past century to recapture images of these mountains and their glaciers from exactly the same vantage points. Rivers of Ice displays his recent photographs alongside the corresponding historic images, revealing the alarming loss in ice mass that has taken place over the intervening years.

Zie ook:

World’s Glaciers Shrink for 18th Year
By Joe Romm, Climate Progress, January 30, 2009

Ice Volume Of Switzerland’s Glaciers Calculated
Science Daily, 9 juli 2009


Another one bites the dust, literally: Bolivia’s 18,000 year-old Chacaltaya glacier is gone
By Joe Romm, Climate Progress, May 8, 2009

This is all sadly consistent with other recent research - see:
Another climate impact comes faster than predicted: Himalayan glaciers 'decapitated'

And:
AGU 2008: Two trillion tons of land ice lost since 2003

And this country isn’t being spared - see:
Another climate impact coming faster than predicted: Glacier National Park to go glacier-free a decade early

Retreat of Andean Glaciers Foretells Global Water Woes
By Carolyn Kormann, Yale Environment 360, April 11, 2009

De-Icer: USGS report details 'recent dramatic shrinkage” in U.S. glaciers, matching global decline'
Climate Progress, August 8, 2010

Indonesia’s last glacier will melt within years
Climate Progress, Juli 1, 2010

Levensstijl smelt weg met de sneeuw op de bergen van Uganda

Sprekende studie:

New Study Charts Effects of Each Degree of Warming
by John D. Cox, Discovery News, July 16, 2010

Zie ook m'n blognotities:
Aarde verliest vijfhonderd miljard ton ijs per jaar
'IJskap Groenland over tien jaar niet meer te redden'
Studie: Noordpool-ijs kan over 30 jaar zijn verdwenen
Reusachtig stuk ijs breekt af van Antarctica
Zuidpool verliest sneller ijs dan voorspeld
IJskappen smelten mogelijk sneller dan gedacht
IJskappen smelten snel
Zeespiegel van ijsvrije aarde

15 juli 2010

Bill McKibben over actie tegen klimaatverandering

Website 350.org

Zie ook:

The Temperature Is Getting Hot as Hell and We're Not Going to Take It Any More
By Bill McKibben, Tomdispatch.com, 4 augustus 2010

Fossil fuel is wrecking the one earth we've got. Polite suggestions won't get us anywhere.

14 juli 2010

De kip was er eerder dan het ei?
He lijkt me mogelijk dat het eiwit ovocleïdine (afgescheiden in de eierstok van de kip) of een eerdere vorm daarvan, is ontstaan in vogels die in de loop der evolutie werden gevormd vóórdat de kip gestalte kreeg of zelfs in reptielen - bedenk dat vogels zijn geëvolueerd uit reptielen en dat er reptielsoorten zijn die eieren leggen met een kalkachtige schaal. In dat geval was de kip er dus mogelijk niet eerder dan het ei (met kalkschaal). De 'oerkip' is wellicht ter wereld gekomen via een 'oervogelei' dat is ontstaan voordat de vogelsoort 'oerkip' vorm kreeg.
 
Een andere complicatie is dat er reptielsoorten zijn die hun jongen via inwendige eieren (bij sommige soorten met kalkachtige schaal? - dit is me niet bekend) ter wereld brengen en soorten die hun eieren (in sommige gevallen met kalkachtige schaal) leggen.
Met 'het ei' zou men per definitie het gelegde ei met kalkachtige schaal kunnen bedoelen.
Dat geeft grofweg de volgende mogelijkheden wat betreft de later gevormde vogelsoorten:
 
1. Uit reptielsoorten met inwendige eieren hebben zich vliegende reptielsoorten met inwendige eieren ontwikkeld. Daarna zijn deze vliegende soorten (noem ze eventueel pas dan vogels) hun eieren - op een gegeven moment met kalkachtige schaal - gaan leggen.
 
2. Uit eieren-met-kalkachtige schaal leggende reptielsoorten hebben zich eieren-met-kalkachtige schaal leggende vogelsoorten ontwikkeld.
Scenario 1. lijkt wel een stuk onwaarschijnlijker dan 2., omdat er immers niet-tot-vogels-geëvolueerde reptielsoorten zijn die eieren (met kalkachtige schaal) leggen; de kans dat het leggen van eieren door vliegende reptielsoorten pas ging optreden nadat deze een tijdlang naast eierleggende, niet vliegende reptielsoorten voorkwamen, mag miniem worden geacht, evenals de kans dat het leggen van eieren überhaupt pas ging optreden nadat de groep niet-eierleggende reptielsoorten zich had gesplitst in een vliegende en een niet vliegende categorie - en dan ook nog in beide (qua vliegvermogen) van elkaar weg geëvolueerde soortengroepen.

Houden we het op scenario 2., dan was het ei met kalkachtige schaal - en het eiwit ovocleïdine of een voorloper daarvan - er dus mogelijk eerder dan de vogel en in het bijzonder eerder dan de kip. Dat is sowieso het geval als onder 'het ei' het inwendige ei met kalkschaal - als dat tenminste in de natuur voorkomt - wordt verstaan, dat vrijwel zeker in niet vliegende reptielsoorten tot aanzijn kwam (voordat er vliegende reptielsoorten ontstonden).
Wel was een of ander oerreptiel - de ontdekking van het voor eierschaalvorming noodzakelijke ovocleïdine in de eierstok van de kip is hiermee consistent - er eerder dan het (inwendige of uitwendige) reptielenei met een schaal, waarbij een voorloper van ovocleïdine te pas is gekomen. Maar dat is tamelijk triviaal (zie het geciteerde commentaar onder het Daily Express-artikel hierboven en ook de laatste alinea hieronder van deze blognotitie).

Oef... ik zou er nog eens naar moeten kijken, de mogelijkheden 'niet vliegend reptiel / vliegend reptiel', 'inwendig ei / gelegd ei' en 'met kalkachtige schaal / zonder kalkachtige schaal' (plus het gegeven dat vliegende reptielsoorten, maar niet allemaal, geleidelijk tot vogels zijn geëvolueerd), maken het plaatje behoorlijk ingewikkeld...

Ook zou duidelijk moeten zijn of voor de kalkachtige eieren die sommige reptielsoorten leggen, ovocleïdine of een voorloper daarvan noodzakelijk is (was) - waar ik hierboven vanuit ben gegaan.
Als dit niet zo is, i.e. als ovocleïdine alleen noodzakelijk is om het type kalkschaal van vogeleieren of zelfs specifiek kippeneieren te doen ontstaan, ziet het beeld er natuurlijk anders uit. Mocht ovocleïdine alleen voor de vorming van kippeneieren noodzakelijk zijn, dan is deze met enig tromgeroffel verkondigde ontdekking eigenlijk triviaal: 'we hebben ontdekt dat om een kippenei te kunnen maken, de kip een vermogen heeft om dat te doen'. Ja, nogal wiedes... en dat lost het eeuwenoude raadsel dus geenszins op; wat in het artikel in de Daily Express spreekt uit de zin: 'However, the research does not come up with how the protein-­producing chicken existed in the first place.'

Overigens is de klassieke vraag alleen een echte breinbreker voor piekeraars die de evolutietheorie nog niet kenden (en die niet geloofden in een schepping door God van bijvoorbeeld een haan en een kip met eierleggend vermogen). Evolutionair gezien ligt het voor de hand dat kip en (kippen)ei, zo ook eerder vogel en vogelei en daar weer aan voorafgaand reptiel en reptielenei twee uitdrukkingvormen (fasen, gestalten van voortplantingscycli) zijn van één geleidelijk verlopende ontstaansgeschiedenis: de biologische evolutie, waarin de organismen die eieren met een kalkachtige schaal gingen maken gelijk op ontstonden met de eieren in kwestie.

Update 23 juli 2010:
Geen ei zonder kip zonder ei
Science Palooza, de Volkskrant, 23 juli 2010

Gelukkig strookt mijn analyse met die van stamcelonderzoekster Nadine Vastenhouw.

Consumentisme is ecocide


Mountaintop removal operation, Boone County, West Virginia
Photo: Vivian Stockman, Ohio Valley Environmental Coalition


Gefabriceerde 'feiten' moeten de wonden van de aarde verbergen
Door Reverend Billy Talen, Alternet, 13 juli 2010

With Consumerism the system, there are always levels of secrecy behind the flash. When Steve Jobs gets up on the stage he is our modern magician, but he conceals a vast sweatshop empire that is kept out of sight.

(....)
Some of us are waiting for a signal that there will be a post-consumption future. We would like to cooperate with this greater force, the life of the Earth. We are hearing such a signal from the Appalachian Mountains, the oldest mountains in this hemisphere, some 280 million years old. About 500 of these mountains have been blown up in the coal-mining process called Mountaintop Removal, or “MTR.” The biggest financier of MTR is currently the Swiss bank UBS, which is a famous practitioner of secrecy and spinning facts.
A student of the writers Charles Gaines and Kurt Vonnegut, Reverend Billy Talen moved to New York City in 1994 and joined the sidewalk preachers of Times Square, specializing in exorcisms of sweatshop companies such as Disney and Wal-Mart, and opposing the gentrification of neighborhoods. He has been jailed countless times in his quest to stop the Shopocalypse.
Zie ook:

The Great Pacific Garbage Patch Is Bigger Than the Continental US: Here's What We Can Do About It
Planet Green / By Jaymi Heimbuch, 13 juli 2010

Toevoeging 21 juli 2010:

De boeddhist Matthieu Ricard merkt op in de dialoog 'De monnik en de wetenschapper':

'Iedereen die nu de instandhouding van de laogaï tolereert, het Chinese equivalent van de goulags, zal door de toekomstige geschiedschrijvers ongetwijfeld ook weer in het ongelijk worden gesteld. In zulke dwangarbeiderskampen wordt een aanzienlijk deel van de producten gemaakt die wij doodgemoedeerd kopen, vooral speelgoed. En dat geven wij onze kinderen als kerstcadeautje. Maar regeringen vinden zo'n veroordeling in de toekomst blijkbaar minder bedreigend dan moedig optreden in het heden.'

Wikipedia: 'It is estimated that in the last 50 years more than 50 million people have been sent to laogai camps. (...) An insider's view from the 1950s to the 1990s is detailed in the books of Harry Wu, including Troublemaker and Laogai. He spent 19 years from 1960 to 1979 as a prisoner in these camps for criticizing the government while he was a young student in college. He almost starved to death, but eventually escaped to the United States. (...) Currently, the Laogai Research Foundation estimates that there are approximately 1,045 laogai facilities in China, containing an estimated 6.8 million detainees, although the actual number of detainees is uncertain.

(...) While there are many types of laogai complexes, most enterprises are farms, mines or factories. There are, according to the Chinese Government, approximately 200 different kinds of laogai products that are exported to international markets. A quarter of China’s tea is produced in laogai camps; 60 percent of China’s rubber-vulcanizing chemicals are produced in a single laogai camp in Shengyang…one of the largest steel-pipe factories in the country is a Laogai camp…

(...) Quota filling is a big part of the inmate’s lives in laogai camps. Undershooting or overshooting the target productivity governs their quality of life. Not making the number may result in solitary confinement or loss of food privileges. Generally, food rations are cut by 10-20% if a worker fails to meet the standard.'

Consumentisme is dus niet alleen ecocide, het is ook - nog steeds - slavernij.

Zie verder het boek 'Laogai: The Machinery of Repression in China' (2009)

Toegevoegd v/a 15 december 2010:

Gehandicapten als fabrieksslaven ingezet in Chinese fabriek
Door Hans Moleman, de Volkskrant, 15 december 2010

'China wil einde maken aan werkkampen'
Trouw, 7 januari 2012

China schaft kampen af en geeft particuliere banken ruimte
Trouw, 15 november 2013

Vergelijk m'n blognotities:
'Mountaintop removal' kolenwinning sloopt bergtoppen
6 vuile energiebronnen die de aarde kapot maken 

13 juli 2010

Duizenden miljarden natuurschade door bedrijven

Trouw, 13 juli 2010

Zie ook:

3,000 Companies Cause $2.2 Trillion in Environmental Damage – Every Year March 4, 2010
The Guardian, 18 februari 2010

09 juli 2010

Visvoorraden Europa raken uitgeput

Europe's fishing industry 'unsustainable' as stocks drop
By David Adam, The Guardian, 9 juli 2010

Zie ook m'n blognotitie:
'Oceanen in 2050 leeggevist'

06 juli 2010

Klimaatverandering bij de huidige politieke keuzen

Onderstaand scorebord laat zien wat volgens een wetenschappelijk breed aanvaard klimaatmodel de waarschijnlijke stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde is in het jaar 2100 bij 'niets doen' (geel) en bij het implementeren van de toezeggingen die de landen tot dusver hebben gedaan in het verlengde van de klimaatconferentie in Kopenhagen (2008). Een toename van 4 graden Celcius leidt volgens de meeste deskundigen op dit vlak tot het grootschalig uitsterven van planten- en diersoorten en tot het geleidelijk grotendeels afsmelten van de ijskap van Groenland - met als gevolg een zeespiegelstijging van ruim vijf meter, waardoor de laaggelegen delen van Nederland waarschijnlijk moeten worden opgegeven.

Zie bijvoorbeeld:

Global Emissions Targets Will Lead to 4C Temperature Rise, Say Studies
By Juliette Jowit and Christine Ottery, The Guardian, July 6, 2010

Een toelichting bij het scorebord is hier te vinden.