blogspot visitor

25 augustus 2009

Vrouwen in Afghanistan opnieuw onderdrukt

Human Rights Watch, August 13, 2009

Afghanistan's influential international supporters should insist that President Hamid Karzai act to amend the notorious law that formalizes discrimination against Shia women, Human Rights Watch said today.

A copy of the final law seen by Human Rights Watch shows that many regressive articles remain, which strip away women's rights that are enshrined in Afghanistan's constitution. The law gives a husband the right to withdraw basic maintenance from his wife, including food, if she refuses to obey his sexual demands. It grants guardianship of children exclusively to their fathers and grandfathers. It requires women to get permission from their husbands to work. It also effectively allows a rapist to avoid prosecution by paying "blood money" to a girl who was injured when he raped her.

Human Rights Watch learned today that the amended bill was published in the official Gazette on July 27, 2009 (Gazette 988), bringing the law into force.

"Karzai has made an unthinkable deal to sell Afghan women out in return for the support of fundamentalists in the August 20 election," said Brad Adams, Asia director at Human Rights Watch. "So much for any credentials he claimed as a moderate on women's issues."

Later toegevoegd:

14-jarig Afghaans meisje onthoofd om weigering huwelijksaanzoek
Trouw, 3 december 2012

[Nota bene twee van haar broers, van wie een het meisje ten huwelijk had gevraagd, hebben haar op deze barbaarse manier vermoord. Volgens Nadiyah Guyah van de provinciale afdeling 'vrouwenzaken' is de moord van dinsdag een voorbeeld in een groeiend aantal geweldsuitbarstingen in de provincie. Een met de dood bedreigde voromalige tv-presentatrice, inmiddels gevlucht naar Pakistan, zegt dat de internationale gemeenschap illusiepolitiek bedrijft met de stelling dat men het lot van de vrouwen in Afghanistan verbetert; en dat de mannen daar de vrouwen 'gevangen' houden in een 'eeuwenoude wereld'; K]

Zie ook m'n blognotitie:
Afghanistan: Westen steunt onrecht

'De belangrijkste foto ooit geschoten'

23 augustus 2009

Tariq Ramadan en Al-Qaradawi's fatwa's'k Had nog niet meegekregen dat Tariq Ramadan in 2003 lovende woorden heeft geschreven bij een verzameling fatwa's van de European Council for Fatwa and Research, met als voorzitter de moslimfundamentalist Yusuf al-Qaradawi. Op deze webpagina[#] wordt uit de doeken gedaan dat in de bundel, 'Conseil europeen des fatwas et de la recherche, Recueil de fatwas, Séries 1 et 2, Presentation Yusuf Al-Qardawi, Preface et commentaires Tariq Ramadan, Lyon, Ed. Tawhid, 2003' de Europese moslims uiterst misogyne richtlijnen wordt voorgehouden. Waar Ramadan kennelijk graag zijn fiat aan verleent:
[#] Later toegevoegd: de link lijkt verlopen. De eerste serie fatwa's (de minst controversiële) staat nog hier. Het artikel van Stephen Suleyman Schwartz over de tweede serie is nog te lezen op zijn site Islamicpluralism.eu [later toegevoegd: niet meer, wel nog hier in Wayback Machine]. Screenshot hier.
- de man mag zijn vrouw(en) verbieden vriendschap te onderhouden met vrouwen die hem niet aanstaan;
- vrouwen moeten zich op het gezicht en de handen na geheel bedekken als ze in contact treden met anderen dan hun echtgenoot;
- vrouwen die nog niet geslachtsrijp zijn krijgen bij het vinden van een echtgenoot (sic!) een mannelijke 'raadsman' toegewezen;
- ongetrouwde vrouwen en mannen mogen elkaar niet onder vier ogen ontmoeten;
- getrouwde vrouwen mogen het huis slechts verlaten als hun man daarin toestemt en dan verplicht onder begeleiding;
- gescheiden zitgedeelten voor mannen en vrouwen bij publieke bijeenkomsten en uiteraard nimmer gemengd zwemmen;
- een man mag vier echtgenotes hebben (uiteraard niet vice versa);
- huwelijksproblemen dienen te worden voorgelegd aan een islamitische rechtbank;
- een vrouw mag geen echtscheiding beginnen, tenzij dit recht expliciet is opgenomen in het huwelijkscontract; een man mag altijd zijn vrouw de wacht aanzeggen.

Zie over de eerste serie van deze fatwa's - de enige die in Frankrijk is gepubliceerd, getuige dit bericht in Le Monde (dat duidelijk maakt dat Tariq Ramadan voor de tweede serie eveneens een inleiding en commentaren zou leveren) - ook een kritisch commentaar van Franse feministen, die erop wijzen dat de Europese moslims regelrecht worden opgeroepen de Europese wetgeving islamitisch te maken.
En dergelijke fatwa's prijst bruggenbouwer Ramadan als zijnde: ...'une série de prescriptions juridiques à même d'aider les musulmans d'Occident et d'Europe'. In diezelfde zin steekt hij Al-Qaradawi een veer in zijn kont voor dit nobele werk.

Dusdoende legitimeert Ramadan het gezag van de godsdienstfanaat Al-Qaradawi, die:

-  de 'islamitische wijze' van vrouwenbesnijdenis voorstaat[*] [oude link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier];
- gruwelijke[**] straffen tot de doodstraf aan toe voor afvalligen en homo's gepast acht [oude links inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier respectievelijk hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen links waren deze respectievelijk deze]; later toegevoegd: video met Al-Qaradawi die uitlegt waarom afvalligen gedood moeten worden;
- prostituees steniging in het vooruitzicht stelt, althans een hadith aanhaalt die dit verkondigt [**];
- stelt dat mannen hun vrouw(en) moeten dwingen de hoofddoek te dragen [oude link inmiddels gebroken, via Wayback Machine nog hier te lezen; de oudste mij bekende, al eerder verlopen link was deze];
- de vrouw 'naar haar aard' 'relatief zwak, instinctief en verleidelijk' acht, wat het stellen van beperkingen aan haar gedrag nodig maakt;
- meisjes waarschuwt niet te masturberen omdat ze dan hun maagdenvlies kunnen beschadigen en zich zo de woede (of wellicht meer) van de familie op de hals halen;
- zelfmoordaanslagen op Israëlische Joodse burgers propageert [oude link inmiddels gebroken; via Wayback Machine dus nog hier te lezen]; update november 2016: Qaradawi trok deze fatwa in in 2015 - en bevestigde dat onlangs - omdat de Palestijnen nu andere middelen (zoals raketten) hebben. Of ze die in Qaradawi's ogen ook op burgerdoelen mogen afvuren, is me niet duidelijk.
- een felle antisemiet is.
[*] Later toegevoegd: Kennelijk heeft Al-Qaradawi later opgeroepen tot het beëindigen van vrouwenbesnijdenis. Zie ook: 
Sjeik prof. dr. Yusuf Al-Qaradawi issued fatwa: "Female genital mutilation is a work of the devil"
Door Ruediger Nehberg, Target, 2 maart 2009

Maar waarom blijft dan zijn oude standpunt gewoon staan op zijn vraagbaak OnIslam.net? [link is inmiddels gebroken; via Wayback Machine nog hier te lezen; screenshot hier.]

[**] Later toegevoegd: Verder wordt op Onislam.net met klem betoogd dat bij ontucht - seks door ongehuwden - 100 zweepslagen geboden zijn en dat op afdoende bewezen overspel (huwelijksontrouw) dood door steniging moet volgen. De betreffende auteur staat niet vermeld, maar Onislam.net is de opvolger van Al-Qaradawi's aloude Islamonline.net en de inhoud ervan heeft daarom vrijwel zeker zijn goedkeuring. Dat geldt ook voor de verdediging van het stenigen of verbranden van homoseksuelen.

Terzijde: om de verwarring voor moslims compleet te maken zijn er onder meer nog Islamonline.com en Islamtoday.net (van de antisemitische salafist Salman al-Awdah).
Geen wonder dat Ahmed Marcouch, de PvdA-stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Slotervaart, fan van Tariq Ramadan en (tot voor kort?) ook van Al-Qaradawi, hardop denkt over aparte ingangen voor moslima's in bibliotheken [latere toevoeging: Marcouch lijkt zich steeds meer los te maken van geleerden als Al-Qaradawi; zie de update ter inleiding van een andere blognotitie; K].

Zie over Tariq Ramadan ook dit uitstekende essay van Machteld Allan in de Groene Amsterdammer: 'Tariq Ramadan verdraait de geschiedenis van de islam'. Het is duidelijk een ernstige vergissing figuren als Tariq Ramadan en Al-Qaradawi als integratie bevorderende voorlieden van Europese moslims te beschouwen en als zodanig met alle egards te behandelen. Het zijn moslimevangelisten, wier boodschap een min of meer verhulde (Ramadan) of onverhulde (Al-Qaradawi) aanval inhoudt op cruciale Westerse verworvenheden, zoals de gelijkheid van man en vrouw en de rechten van homo's.
Zie verder mijn eerdere blognotities (te vinden via Google) over Tariq Ramadan, Yusuf al-Qaradawi, Ahmed Marcouch en Umar Mirza - waarin ik al tot dezelfde conclusie kwam.

Er zit trouwens naast Al-Qaradawi (de voorzitter) nog een rabiate antisemiet in de European Council for Fatwa and Research, ene Salah Sultan (ook wel gespeld als Salah Soltan). De man hangt een krankjoreme complottheorie inzake 9/11 aan. En hier zien we hem betogen dat de ontploffing van de spaceshuttle in 2003 het werk van Allah was, speciaal bedoeld om een 'zionistisch' bemanningslid te doden - een man die als 'aartsmoordenaar' te keer zou zijn gegaan tegen Palestijnen in Jenin. Als Teken aan de Wand liet Allah de brokstukken van het toestel neerkomen in het Amerikaanse plaatsje Palestina en wel op het terrein van de ranch van George Bush. In de tweede helft van deze video propageert Soltan de notoire antisemitische complottheorie 'De protocollen van de wijzen van Zion' en citeert hij uit een islamitische heilige tekst dat Allah het laatste oordeel niet zal laten aanbreken voordat de moslims slag leveren met de Joden, waarbij de Joden zich zullen verschuilen achter rotsen en bomen - wat ook is opgenomen in het Handvest van Hamas.

Volkomen gestoorde haatbaard.
 

Update 22 juli 2010: Salah Soltan propageert het walgelijke verhaal dat Joden en/of zionisten (al dan niet vandaag de dag nog) mensen afslachten om hun bloed te vermengen met spijzen die genuttigd worden op de Pesach; zie deze video. Sultan was een van de sprekers op een islamcongres in 2010 van de FION - de Nederlandse tak van de moslimbroederschap.
Meer hierover in mijn blognotitie van 22 juli 2010.

Update oktober 2011:
Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft verteld (zie ook de PDF op de site van Johnson) dat op een ECFR-bijeenkomst een van de (circa twintig) leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocollen van de Wijzen van Zion! Dat zou dus zomaar Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad. Zie ook Johnsons artikel "Europe's Underestimated Islamists".

Later toegevoegd:

40 redenen waarom Tariq Ramadan een reactionair is
Yves Coleman, Worker's Liberty, 26 juli 2007 (eerst een inleiding)

08 augustus 2009

Patriarchale coupIn verband met m'n blognotitie Theologische speculaties citeer ik hier een stukje uit het prachtige boek Op Vleugels van de Ziel van Ton Lemaire (AMBO, 2007, tweede druk, pagina 323-324):

'Op deze merkwaardige mythe [de geboorte van de godin Athena uit het hoofd van Zeus, zie illustratie hierboven; K] wordt een verrassend licht geworpen door een theorie [van J. Harrison; K] die veronderstelt dat hier een soort 'patriarchale coup' wordt gepleegd door Zeus. De oppergod verzwelgt dan symbolisch de restanten van een ouder matriarchaat [voorafgaand aan zijn 'baren' van Athena at Zeus Metis, een Titanendochter, in haar geheel op nadat hij gemeenschap met haar had gehad; K].
Men zou dit kunnen vergelijken met een andere patriarchale coup die in Palestina is gepleegd en in het boek Genesis haar mythische uitdrukking heeft gevonden. Terwijl het namelijk biologisch volstrekt onontkoombaar is dat alle mannen uit een vrouw zijn voortgekomen, wordt in het Oude Testament de verhouding omgedraaid: de eerste vrouw komt voort uit (een rib van) Adam! Deze mythisch-ideologische truc heeft enkele millennia van mannelijke dominantie vervolgens gelegitimeerd.'

Lemaire oppert verder dat Athena, een echte 'vogelgodin' (ze figureert vaak met uil en kraai), een 'geolympiseerde' versie is van een oudere Minoïsche slangengodin - een moedergodin met een duif op haar hoofd (zie de illustratie bij m'n blognotitie Judaïsme, islam en sjechina) -, die ik eerder via een losse associatie in verband heb gebracht met Lilith en met de Joodse sjechina, het verdonkeremaande vrouwelijke aspect van Jahweh. Lilith wordt op een beroemd reliëf geflankeerd door uilen. Verder gaat Lemaire in dit verband in op het boek The Language of the Goddess (1989) van de archeologe Marija Gimbutas en noemt hij en passant de klassieker Das Mutterrecht (1861) van Bachofens.

Zie ook m'n blognotities:
Theologische speculaties 
In den beginne bij Anselm Kiefer 
Lucebert, Lilith en herziene taal van God

07 augustus 2009

Fascistisch Amerika: het is bijna zover

By Sara Robinson, Campaign for America's Future, August 7, 2009

We're inches from a fascist revolution in the United States. To fight it, the next steps are crucial.

06 augustus 2009

'The cove': Japanners slachten tienduizenden dolfijnen

By Tara Lohan, AlterNet, August 6, 2009

Suspenseful and shocking film exposes the slaughter of tens of thousands of dolphins and the billion-dollar industry that profits from selling them.

Hoe we een maatschappij werden van verslaafden aan junk food

By Arun Gupta, AlterNet, August 5, 2009

Junk food is killing us slowly with diabetes, heart disease and cancer. But we can't stop because we're hooked, and the food industry is the pusher.

03 augustus 2009

Opkomst 'Gonzo Porno' is jongste blijk van Amerika's culturele Apocalyps

Door Chris Hedges, Nation Books, 31 juli 2009

A culture that cannot distinguish between reality and illusion dies. A visit to a Las Vegas porn convention reveals we are dying now.

Zie ook:

"Pornography Is What the End of the World Looks Like"
Door Chris Hedges, TruthDig, 15 februari 2015