blogspot visitor

30 april 2009

Reusachtig stuk ijs breekt af van Antarctica

 Door David Rising, Associated Press, 29 april 2009


Photo ESA.int

Varkensgriep is een media-hype

Flu Schmlu ... Forget the Media's Hype
By Cervantes, AlterNet, April 29, 2009

Zie ook:

U.S. Swine Flu No Worse Than Seasonal Flu, Experts Say
By Christine Dell'Amore, National Geopgraphic, April 29, 2009

Summer to Kill Swine Flu in U.S. and Mexico?
John Roach, National Geographic News, April 30, 2009

Swine Flu Genes Show Virus May Be Weak
By Brandon Keim, Wired Science, May 4, 2009

Maar lees tevens:
Nederland en EU: economisch kortetermijnbelang weegt zwaarder dan tegengaan varkensgriep (27 april 2009)

Christelijke scholen mogen homoseksualiteit verketteren

Faith schools free to preach against homosexuality
By Polly Curtis, The Guardian, Tuesday 28 April 2009

Zie ook:

Britse scholen mogen homoseksualiteit afwijzen
Gay Krant, 29 april 2009

Irans goede voornemen: vaker de doodstraf

Door Eildert Mulder, Trouw, 27 april 2009

Zie ook:

Iran voert bij wet doodstraf in voor geloofsafval
Door Eildert Mulder, Trouw, 16 januari 2008

Theater Pierrot zet aparte vrouwenavond door


West, 21 april 2009

Zie ook:
Sekse-apartheid in onze openbare ruimte (27 februari 2009)

28 april 2009

Varkensgriep komt mogelijk uit de bio-industrie van Smithfield

De mogelijke, wellicht waarschijnlijke link tussen bio-industrie en (de huidige uitbraak van) varkensgriep. Zie ook dit bericht in Het Agrarisch Dagblad (27 april 2009).

Swine-flu outbreak could be linked to Smithfield factory farms
Grist.org, Tom Philpott, April 25, 2009

(...) Is Smithfield Foods, the world’s largest pork packer and hog producer, linked to the outbreak?

Paula Hay (...) has written about it on her blog:
Residents [of Perote] believed the outbreak had been caused by contamination from pig breeding farms located in the area. They believed that the farms, operated by Granjas Carroll, polluted the atmosphere and local water bodies, which in turn led to the disease outbreak. According to residents, the company denied responsibility for the outbreak and attributed the cases to “flu.” However, a municipal health official stated that preliminary investigations indicated that the disease vector was a type of fly that reproduces in pig waste and that the outbreak was linked to the pig farms. It was unclear whether health officials had identified a suspected pathogen responsible for this outbreak.
Zie ook:

Smithfield Foods Company poisoning enviroment with their farms all over the world
By Karga Fantasma, Free Radio Chukshon, April 12, 2009
Smithfield Foods is a global food company that claims to provide good food in a responsible manner.The truth is they have a farm with the brand "Granjas de Carroll" in Perote, Veracruz, Mexico, where they are poisoning potable water, and the environment trowing dead pigs in holes without sanitary measures. They own different brands all over the world. The American subsidiary of this multinational company was expelled from North Carolina and Virginia in the United States for not fulfilling sanitary measures.
In Mexico, there is a movement of environmentalists that have a struggle against this company Carroll Farms. There are now around 20 towns that are part of this movement. 5 activists face charges.
(...) the company throws the chemical remains and excrement from the pigs into the Parote lagune, and the smell it contaminates the whole valley. The settlers from the valley also suffer from water shortage because it is used up on the pig farm. This contamination has been the cause of a epidemic outbreak of pneumonia that was transported by the flies from the lagune towards the town.
This company Smithfield Foods claim to "remain 100 percent committed to environmental leadership, community involvement, employee safety, animal welfare and high-quality food".

Swine Flu Genes From Pigs Only, Not Humans or Birds
By Brandon Keim, Wired Science, April 28, 2009

The Swine Flu Crisis Lays Bare the Meat Industry's Monstrous Power
Mike Davis, Comment Is Free, April 28, 2009

Plus:
Swine Flu Ancestors Born on U.S. Factory Farms

En m'n blognotitie:
Nederland en EU: economisch kortetermijnbelang weegt zwaarder dan tegengaan varkensgriep

Toevoeging juni 2011:

Is Drug Resistance in Humans Coming From Chickens?
Door Maryn McKenna, Wired, 28 juni 2011

Scandinavië: groepsverkrachtingen door Arabische immigranten

Nieuw Religieus Peil, 27 april, 2009

De laatste jaren vinden steeds meer groepsverkrachtingen plaats van Zweedse vrouwen door immigranten. De immigranten ontvoeren 12 tot 14 jaar oude meisjes en verkrachten ze in groepen. In Södertälje waar veel Irakezen wonen, bestaan meerdere immigrantengroepen die systematisch Zweedse meisjes verkrachten. Zeven leden van zo’n groep staan nu voor de rechtbank.
Het aantal verkrachtingen in Zweden is sinds het begin van 2003 met 17 procent gestegen. De laatste 20 jaar is het aantal verkrachtingen verdrievoudigd. In zowel 1996 als 2005 kwamen de meeste verkrachters uit Algerije, Libië, Marokko en Tunesië.

Zie ook:

The Local, 9 april 2009 [update: link gebroken, hier nog in archief]

Skandinavien: Vergewaltigungen und die Rückkehr der Keuschheitsgürtel
(rechts paranoiablaadje, maar feiten vermoedelijk deels correct:)

Das alles darf nicht verwundern, rufen doch Imame in Skandinavien Muslime öffentlich dazu auf, unverschleierte Frauen zu vergewaltigen. Einer von ihnen war der dänische Imam Shahid Mehdi vom Islamischen Kulturzentrum in Kopenhagen. Er erklärte vor der Kamera, Frauen, die unverschleiert seien, wünschten nichts anderes als eine Vergewaltigung (*). Die Verwunderung über solche Aufrufe von muslimischen Führern im Fernsehen dauerte allerdings nur kurz. Im Jahre 1996 kamen die meisten Vergewaltiger in Schweden aus folgenden Staaten: Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien. Neun Jahre später wurde Ende 2005 in Schweden dazu eine neue offizielle Statistik veröffentlicht. Erneut kamen die meisten Vergewaltiger aus Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien.

(*) The Copenhagen Post, 29 april 2004

Photo: Shahid Mehdi
En:

Interview Isabelle Adjani over de film 'Vandaag draag ik een rok'.


Onderzoek: sociale controle moslima's (24 maart 2009)


Frankreich: Röcke tragen als Wagnis
Danny Leder, Kurier, 26 maart 2009 [update: link gebroken, hier nog in archief]

26 april 2009

Duitsers maken ultrasnelle computerchip

Nu.nl, 24 april 2009

Fascinerend dat het 'brein' van computers wellicht (deels) een soort organische vorm gaat aannemen.

Nieuwe adviseur Obama pleitte voor contact met Moslimbroederschap

Nieuw Religieus Peil, 25 april 2009

Moslima Dalia Mogahed wordt lid van de nieuwe interreligieuze adviesraad voor de regering Obama. De Raad moet de dialoog en wederzijds begrip bevorderen. Mogahed is de eerste vrouw met een hoofddoek die een positie in het Witte Huis krijgt.

Mogahed zegt over de Interreligieuze Raad: 'dat deze een beroep doet op de energie en wijsheid van religieuze organisaties en leiders die geloofsgroepen willen inschakelen om problemen op te lossen'. Mogahed beschouwt zichzelf als 'Obama’s venster op de Amerikaanse islamitische gemeenschap'.

(...) Mogahed was (...) lid van het US-Muslim Engagement Project dat in 2008 de VS-regering opriep om banden met de Moslim Broederschap aan te knopen.

Bronnen:
Al Arabya, 21 april 2009
Weekly Standard, 5 december 2008

Rapport van US-Muslim Engagement Project, 2008 (PDF)


---

Past binnen de Obamatische politiek van 'meer bereiken door niet te polariseren'.
Maar ook iets om goed te blijven volgen.

Het bericht van Nieuw Religieus Peil is overigens - niet bepaald bij wijze van uitzondering - erg tendentieus. Wie het rapport van het US-Muslim Engagement Project openslaat, leest op pagina 60-61:

'The U.S must also consider when and how to talk with political movements that have substantial public support and have renounced violence, but are outlawed or restricted by authoritarian governments allied to the U.S. The Muslim Brotherhood parties in Egypt and Jordan are arguably in this category. In general, the Leadership Group supports engagement with groups that have clearly demonstrated a commitment to nonviolent participation in politics. However, as noted earlier, the main focus of U.S. engagement should be to help strengthen institutions of governance and civic participation, rather than to support or oppose players in internal political contests.'

Met hierbij als noot (pagina 61 rapport):

'It is important for the U.S. to assess the rejection of violence not only in practice, but also in principle. The Muslim Brotherhood organizations in Egypt and jordan have renounced violence against their respective governments but still support the use of violence against Israel by other groups.'

[cursivering door mij; K]

Zie ook deze video: interview met Dalia Mogahed over het boek 'Who speaks for islam; what a billion muslims really think'. Daarover ook deze lange video.

Vooral: bekijk deze video (zie afbeelding rechts) met Dalia Mogahed en de vooruitstrevende moslima Irshad Manji, onder leiding van de (Joodse) journalist Jeffrey Goldberg (auteur van 'Is Israel finished' en 'Unforgiven').

Wat mij opvalt:

1. Met sofistische aandoende retoriek - een ondeugdelijke analogie: arts en patiënt - probeert Mogahed met elkaar te rijmen enerzijds dat alleen geestelijke autoriteiten bevoegd zijn uit de koran wetten en voorschriften af te leiden en anderzijds dat elke moslim geacht wordt zelfstandig te denken. Terwijl dit evident in essentiële mate onverenigbare stellingen zijn. De drogreden is dat ze met de analogie de vooronderstelling naar binnen smokkelt, dat het afleiden van voorschriften uit de koran wetenschappelijk is, wat het nu juist niet is volgens een van de voornaamste criteria van wetenschappelijkheid: toetsing met behulp van experimenten, door onafhankelijk van elkaar en in volledige vrijheid opererende (en denkende) wetenschappers.

Als men als het ware in de geest van Mogahed dit punt wil omzeilen door een meer algemene leraar-leerlinganalogie in stelling te brengen: ook die veronderstelt minimaal dat de kwaliteit (niet vooral het gezag of de macht) van de leraar duidelijk blijkt. Welnu: er leefden rond 1100 na Christus onmiskenbaar - zie de verfijnde teksten, kennis van zaken (onder meer van de koran), redeneervermogen et cetera - enkele hoogstaande liberale en individualistische (al bestonden die begrippen toen nog niet werkelijk) islamitische mystici en denkers. Manji beroept zich onder meer op hun geschriften. Hun denkbeelden zijn fors in tegenspraak met die van de 'geleerden' van de Al Aznar-'universiteit' in Caïro. Toch trekt Mogahed daaruit niet de conclusie, dat de beweringen van beide categorieën koranuitleggers kennelijk au fond een persoonlijke mening zijn.

Dalia Mogahed zou eens moeten aangeven of ze het ermee eens is dat meesterschap inzake de uitleg van de koran hetzij niet bestaat, hetzij door mensen met zodanig verschillende opvattingen wordt belichaamd, dat het scala van hun beweringen slechts kan dienen als meer of minder inspirerend en aansprekend materiaal. Teksten en uitspraken die je hooguit kunnen helpen - uiteindelijk geheel zelfstandig - je oordelen te vormen. Waarbij - dit is wezenlijk - er geen enkele rechtvaardiging is voor enige vorm van sociale (familie), maatschappelijke (scholen en andere instellingen) en culturele (media en kunsten), laat staan politieke dwang om je conform de ene of de andere religieuze opvatting te gedragen. Als ze het tweede 'hetzij' en wat ik daarop liet volgen onderschrijft: dan (en slechts dan) is ze OK.

2. Mogahed betoogt eerst dat voor de gewelddadige moslims - par excellence Osama Bin Laden - de islam, blijkens hun teksten en videoboodschappen, ondergeschikt is bij het rechtvaardigen van hun handelwijze; en dat tegenstanders van de gewelddadigen zich juist wél beroepen op de islam. Nadat Manji het voorbeeld heeft genoemd van een terroristische groep jonge Canadese moslims die zich nadrukkelijk beriep op de Badr - de legendarische veldslag die Mohammed's naam vestigde in de Arabische wereld, de ramadan is een viering van deze overwinning -, beweert Mogahed omstandig dat inderdaad de gewelddadige moslims zich wél beroepen op hun geloof (en stelt ze zelfs dat ze het tegenovergestelde nooit heeft gezegd), maar dat dit niet bewijst dat de islam zelve tot geweld aansporende elementen bevat, want slechts het gevolg is van het feit dat moslims, overal ter wereld, hun geloof nu eenmaal zo'n beetje overal bij halen.
Mogahed draait duidelijk (om de hete brei heen); ze spreekt zichzelf tegen en camoufleert dat handig.

Uit deze twee voorbeelden blijkt duidelijk, dat Mogahed een verblinde gelovige is, vóór alles een retorisch knappe apologeet van het systeem van irrationele beweringen dat haar religie uitmaakt. Schijnbaar redelijk, maar fundamenteel onredelijk. Dus iemand om zeer op je hoede voor te zijn, ook al kan ze uiteraard haar goede kanten hebben en een aantal wenselijke ontwikkelingen bevorderen.

25 april 2009

Gevangen journaliste in Iran begint hongerstaking

ANP, Reuters, AFP, De Volkskrant, 25 april 2009

Update:

Journaliste Saberi op vrije voeten
ANP / BN De Stem, 11 mei 2009
Update (2):

Journaliste Saberi had geheime documenten
ANP / De Volkskrant,13 mei 2009

Photo: Roxana Saberi, former Miss North Dakota, daughter of Reza Saberi, an American journalist.

Hoe gevaarlijk is de zonnewind?

The Geomagnetic Apocalypse — And How to Stop It
By Brandon Keim, Wired, April 24, 2009 

Giant "Space Tornadoes" Spark Auroras on Earth
By Kate Ravilious, National Geopgraphic News, April 24, 2009

22 april 2009

21 april 2009

Twitter-telepathie: onderzoekers veranderen gedachten in tweetsTwitter Telepathy: Researchers Turn Thoughts Into Tweets
By Brandon Keim, Wired, April 20, 2009

Latere toevoeging:

Het mag bijna: elektrodes in brein
Door Sander Becker, Trouw, 14 maart 2012

Zie ook m'n blognotities:
Twitter: hersenloos collectief denken? (21 februari 2009)
Hardop webdenken (15 mei 2007)
Hersenscanners lezen gedachten
Brein-machine-interfaces: heikele ethiek
Hersenen worden manipuleerbaar: onderzoek

'De komende strijd om de wereldeconomie'

Neocon Fantasies of Empire Crushed: the New Global Reality
By Mark Engler, Foreign Policy in Focus, April 21, 2009

Two disastrous wars and the economic meltdown have shaken America's superpower status. What can Obama do to help shape a sustainable global order?

Mark Engler, a writer based in New York City, is a senior analyst with Foreign Policy In Focus and author of How to Rule the World: The Coming Battle Over the Global Economy (Nation Books, 2008).

18 april 2009

Politie Hamburg roept wijken uit tot gevarenzones

Hamburger Abendblatt, 15 April 2009

streetwork-oslu.de/show.php?id=20
Der Ausländeranteil beträgt im Osdorfer Born 19 %. [In Lurup:] 23,1 % der Menschen sind Migrant.

Zie ook m'n blognotitie:
Moslimjongens stichten brand in Malmö (19 maart 2009)

Moslimprediker: doodstraf voor afvalligen is 'wijsheid'

Harvard Islamic chaplain: death penalty for apostates is 'wisdom'
By Melody Y. Hy, The Crimson, April 14, 2009

17 april 2009

Bossen kunnen CO2 gaan uitstoten in plaats van opnemen

Mongabay.com , April 16, 2009

Photo: A view of a lowland rainforest on Sumatra, Indonesia

Also see:

85% of the Amazon rainforest may be lost due to global warming
Mongabay.com, March 14, 2009 and this post on Cry for the Earth

Drought threatens the Amazon rainforest as a carbon sink
Mongabay.com, March 05, 2009

Boreal forest fires important source of emissions
Mongabay.com, October 31, 2007

Carbon sinks failing to keep up with emissions
Mongabay.com, October 22, 2007

Later toegevoegd:

Climate Disruption: Earth's Forests Calling - S.O.S
Door Reese Halter, The Huffington Post, 26 november 2012

Onze morele verplichting in actie te komen tegen klimaatverandering

By Lise Van Susteren, Huffington Post / Climate Progress, April 16, 2009

16 april 2009

Foto's gletsjers toen en nu


Photos Matterhorn, 1960 and 2006.: doublexposure.net

The website DoubleExposure explains:

Global warming is affecting our planet in countless ways, not in some remote future, but today. DoubleExposure documents one aspect of the warming climate through fine-art photography that brings the viewer into panoramas of glaciers once grand but now receding. The compelling comparisons put into stark view the fact of melting glaciers.

Also see these comparisons and those!

Further reading:

World’s Glaciers Shrink for 18th Year
By Joe Romm, Climate Progress, January 30, 2009

Another one bites the dust, literally: Bolivia’s 18,000 year-old Chacaltaya glacier is gone
By Joe Romm, Climate Progress, May 8, 2009

This is all sadly consistent with other recent research - see:

Another climate impact comes faster than predicted: Himalayan glaciers 'decapitated'

and

AGU 2008: Two trillion tons of land ice lost since 2003

And this country isn’t being spared — see:

Another climate impact coming faster than predicted: Glacier National Park to go glacier-free a decade early

Retreat of Andean Glaciers Foretells Global Water Woes
By Carolyn Kormann, Yale Environment 360, April 11, 2009

De-Icer: USGS report details 'recent dramatic shrinkage” in U.S. glaciers, matching global decline'
Climate Progress, August 8, 2010

Indonesia’s last glacier will melt within years
Climate Progress, Juli 1, 2010

Levensstijl smelt weg met de sneeuw op de bergen van Uganda

Geithner blaast de luchtbel van schuld nieuw leven in

Geithner Is Reinflating The Debt Bubble
By Thom Hartmann, Smirking Chimp / Alternet, April 16, 2009

Fossiel koraal wijst op snelle stijging van de zeespiegel

Door Joe Romm, Climate Progress, April 16, 2009

The prestigious journal Nature is publishing important new research: 'Rapid sea-level rise and reef back-stepping at the close of the last interglacial highstand' (subs. required, abstract below). As Nature explains in a summary and author interview (subs. requiered):
Some consequences of climate change are already unfolding. Glaciers and ice sheets are melting, and sea levels are rising as a result. However, scientists aren’t certain by how much the rate of sea-level rise might accelerate; current predictions for increases until 2100 range from 0.3 centimetres to 1.4 centimetres per year. But Paul Blanchon, a geoscientist at the National Autonomous University of Mexico in Cancún, and his colleagues have learned that a sudden, catastrophic increase of more than 5 centimetres per year over a 50-year stretch is possible. On page 881, they describe their discovery that a sea-level jump of 2–3 metres already happened about 121,000 years ago. Blanchon tells Nature how and why it could recur.

Read more... on climateprogress.org

Also see:

New warning over 'catastrophic' sea level rise, scientists claim
By Richard Alleyne, Telegraph.co.uk, April 15, 2009

Zondvloed doodde koraal; Plotselinge sprong in zeeniveau lijkt ook deze eeuw mogelijk
By Elmar Veerman, Noorderlicht, April 17, 2009 (in Dutch)

'Duizenden kinderen seksueel misbruikt door Ierse priesters'


Reformatorisch Dagblad, 9 april 2009

Zie ook:
Vatican: Pedophiles Stay in the Church ...While Priests Who Ordain Women Are Excommunicated

15 april 2009

Productie biobrandstof verdubbelt CO2-uitstoot


Rainforest is being cleared for biofuel crops

Friends of the Earth, April 15, 2009

Biofuels could have doubled the carbon dioxide emissions of the fossil fuels [petrol and diesel] they replace - equivalent to putting half a million extra cars on the road - since a new law adding them to UK fuel came in a year ago, new research published by Friends of the Earth shows today (April 15, 2009).

(...) According to the new figures, soy crops from US, Argentina and Brazil, used in the most common biodiesels sold in the UK, could be causing 3 times more emissions than conventional fossil fuels. Even biofuels grown on farmland in the UK are contributing to the problem by pushing aside other crops and adding to the pressure on carbon- rich rainforests in countries like Indonesia, Malaysia and Brazil.

(...) In theory biofuels are good for the climate because plants absorb carbon, which is re-released when the fuel is burnt. However, research now suggests that growing crops for fuel increases demand for land and leads to more rainforests being turned into farmland - releasing huge amounts of carbon from the soil and trees into the atmosphere. Official statistics currently leave out these extra ‘indirect' emissions (...)

De aarde koelt af! (niet dus)


NASA's global temperature land-ocean index

Door Paul Luttikhuis, climate blog NRC Handelsblad, April 15, 2009

I imagine David Easterling (NOAA) and Michael Wehner (Lawrence Berkeley National Laboratory) telling each other with a sigh: again... And then sending their article (PDF) to Geophysical Research Letters anyway. Hoping to counter the heap of nonsense circulating on the internet, that temperature graphs are showing global warming has come to a halt. (...) The stubborn deniers always pick a small part of a graph in order to proof their point [e.g. see this piece in an Australian newspaper or this one on a forum or this on a blog - the list is very long indeed].

Read more... (in Dutch)


- Also see this detailed refutation of the deniers claim in New Scientist.

- A good video debunking the deniers 'cherry picking' of small parts of temperature graphs.

- More temperature graphs (NOAA)

Also see:

Climate Experts Warn That Short-Term Snapshots Of Temperature Data Can Be Misleading: Focus Instead On The Bigger Picture
ScienceDaily, May 5, 2009

Will Misleads Readers on Climate Science - Again
By Andrew Freedman, The Washington Post, April 7, 2009

14 april 2009

'Twee graden opwarming aarde is onhaalbaar'

By David Adam, The Guardian, April 14, 2009

Also see this comment on the Guardian poll by environmental reporter James Randerson:

To stop a climate catastrophe we must first believe we can make a difference
The Guardian, April 14, 2009

And this reaction by Joe on Climate Progress.

And:

Experts: Earth Warming Faster; A Trigger for "Dangerous" Change?
Reuters, April 8, 2009

13 april 2009

Nieuwe generatie deeltjesversnellers veel compacter

Next-Gen Atom Smashers Much Smaller
By Lizzie Buchen, Wired Science, April 12, 2009

Nanotechnologie: onderzoek naar risico's nodig

Call for Screening Nanotechnology
Door Dan Harrison, The Age (Australia), 13 april 13, 2009

Later toegevoegd:

Nanoparticles Are in Our Food, Clothing and Medicine -- And No One Knows for Sure How Dangerous They Might Be
Door Heather Millar, Orion Magazine / Alternet, 23 februari 2013

12 april 2009

Darwin in Turkije: dwang zonder dwang

Door Martijn van Calmthout, Volkskrant blog, 11 april 2009

Later toegevoegd: 

Turkey's battles with Islamic creationists continue
Door Debora MacKenzie, New Scientist, 12 maart 2009

Ophef over haatzaaiende Turkse schoolboeken
Trouw, 22 oktober 2012

11 april 2009

Evolutie, natuur, mens & doelgerichtheid

Meesterlijke 'brief aan Darwin' van de Belgische filosoof Gerard Bodifee

De Volkskrant, 11 april 2009

Bodifee wijst op de paradox dat volgens Darwin de evolutie geen doelbewustheid eigen is, maar dat de diersoort mens - volgens de evolutietheorie afstammend van apen en onderdeel van de natuur - toch onmiskenbaar doelgericht handelt.

Filosofen als Levinas, en eerder Hegel en Kant en ook Plato, zien 'dan ook' een diep verband tussen (de meest volkomen wijze van) menszijn en het goddelijke of geestelijke, dat de natuur transcendeert. Aristoteles kent de mens een minder uitzonderlijke status toe en acht doelgerichtheid inderdaad inherent aan de natuur.
Andere misschien-uitwegen uit de paradox:
- (menselijke) doelgerichtheid is een illusie'[*] (Nietzsche?);
- doelgerichtheid kan spontaan ontstaan uit evolutionaire, natuurlijke toevalsprocessen (denk aan dier dat voedsel zoekt en verschalkt); dat doelgerichtheid inherent is aan sommige natuurlijke processen, impliceert niet noodzakelijk dat elk gebeuren in de natuur doelgericht is en evenmin dat doelgerichtheid fundamenteler is dan toevallige evolutie door mutaties en natuurlijke selectie; nog anders gezegd: er kan bij het optreden van doelgerichtheid sprake zijn van een 'breuk' of 'sprong' binnen de natuur, het hoeft niet een breuk met de natuur te zijn.

[*] Bodifee stelt in zijn brief dat bijvoorbeeld een pen niet is ontstaan door toevallige veranderingen in materialen die heel langzamerhand zich tot een pen vormden. Maar is dit zeker waar? Denk aan de vele 'onbeholpen voorstadia' van wat uiteindelijk een schijnbaar perfect doelgericht vervaardigd ding is - een piano, een rekenmachine, een pen et cetera. Ik meen dat de hoofdpersoon in 'De man zonder eigenschappen' ergens zegt dat het ontdekken van iets, bijvoorbeeld een wiskundig bewijs, au fond een kwestie is van telkens op een andere manier een voorwerp door een opening proberen te duwen, niet onvergelijkbaar met hoe een hond dat gedachteloos doet. Trial and error. Er is, als je kijkt over heel lange tijdvakken, misschien toch sprake van 'random probeersels', waaruit 'een keuze gemaakt werd'. Maar zag God dat het goed was, of de mens? En wat is het criterium voor 'gelukt', wat maakt dat iets gelukt of geslaagd is - hier kom je op enerzijds het begrip kwaliteit van Pirsig en anderzijds de lustbevrediging (fysiologisch en à la Freud)? Ook het verschil tussen doelbewustheid (bij handelen 'in het besef van' doelen) en doelgerichtheid (een ruimer begrip: ook gedrag van een dier en zelfs de bewegingen van een plant kunnen doelgericht zijn) is van belang bij het doorgronden van Bodifee's paradox.

Waarschijnlijk is de door Bodifee belichte logische ongerijmdheid een mooie ingang tot verschillende fundamentele filosofische vraagstukken, die zich vanzelf aandienen wanneer je de paradox goed doordenkt.


Leuk in dit verband:

First Tool Users Were Sea Scorpions?
By Charles Q. Choi, National Geographic News, April 13, 2009

10 april 2009

Meer telefoontaps onder Obama

Obama Administration Quietly Expands Bush's Legal Defense of Warrantless Wiretapping

By John Byrne, Raw Story, April 8, 2009

Zie ook (deels later toegevoegd):

Chris Hedges: Monitoring of AP Phones a "Terrifying" Step in State Assault on Press Freedom
Amy Goodman interviewt Chris Hedges, Democracy Now! / AlterNet, 15 mei 2013

Appeals Court OKs Warrantless Wiretapping
Door David Kravets, Wired, 7 augustus 2012

Judge to Rule on Obama Domestic Spying
By David Kravets, Wired, April 20, 2009

Whistleblower: The NSA is Lying - The U.S. Government Has Copies of Most of Your Emails
Door Amy Coodman en Juan Gonzalez, Democracy Now! / Alternet, 20 april 2012

NSA whistleblower William Binney believes domestic surveillance has become more expansive under President Obama than President George W. Bush.

Facebook and Google Turned Into Government Spies? The Dangerous New Law Before Congress (CISPA)
Door Steven Rosenfeld, Alternet, 25 april 2012

A private company doing the government’s work does not face the same privacy restrictions.

Obama’s Memo on Targeted Killings Is a Drone Strike on the Law
Door David Kravets, Wired, 5 februari 2013

Vaticaan: pedofielen mogen blijven

Vatican: Pedophiles Stay in the Church While Priests Who Ordain Women Are Excommunicated
By Bill Frogameni, Ms. Magazine / Alternet, 9 april 2009

Later toegevoegd:

Fascism in the Vatican: Former Catholic Priest on "The Pope’s War" and Clergy's Child Molestation
Juan Gonzales interviewt Matthew Fox, Democracy Now! / Alternet, 28 februari 2013

Matthew Fox says the Catholic Church has "become a viper’s nest. It’s really sick, what’s going on."

09 april 2009

Plankton absorbeert minder CO2 als oceanen opwarmen

Science Daily, April 8, 2009

Photo (upper):

08 april 2009

IJskappen smelten mogelijk sneller dan gedacht

Dani Cooper, ABC, 8 April 2009

Photo: Dr Andrea Dutton

[...] By comparing the dates of sea level rises with known increases in temperature, based on studies of ice cores from the Antarctic, they have shown the ice sheets respond rapidly to global warming.
It was previously believed that temperature rise preceded ice sheet melting by more than 3000 years. "But these two variables have operated in phase for the major termination events in the past 500,000 years," the researchers write in the paper.
Dutton says this suggests ice sheets are capable of responding quickly to increasing temperature and CO2.

Mensen en buitenaardse wezens delen DNA?

Humans and Aliens Share DNA Pattern?
By Brandon Keim, Wired, April 07, 2009

Politie doodt man op G20-top


By Paul Lewis, The Guardian, April 7, 2009

Important update April 18, 2009

G20 Death: Met Police Officer May Face Manslaughter Charge
By Paul Lewis, The Guardian/UK, April 18, 2009

07 april 2009

Misdaad en geweld door economische crisis

Economic Collapse Sparks Big Crime
By Michael T. Klare, Tomdispatch.com, April 6, 2009

Zie ook:

Shocking Scenarios: Rapid Economic Contraction May Lead to New Wars and Radicalized Politics
By Arun Gupta, Indypendent, April 6, 2009

05 april 2009

Ground Zero van klimaatverandering: verwoestende droogte in Australië

By Keith Schneider, Yale Environment 360 / Common Dreams, April 4, 2009

Steadily rising temperatures in south Australia and the recent drought may signal a permanent climate shift.

Later toegevoegd:

‘Sprawling Heat Wave Of Historical Proportions’ Brings ‘Horrendous’ Wildfires To Australia
Door Jeff Spross, Climate Progress, 8 januari 2013

Off-The-Charts Heat Wave Brings Australia Its Hottest Average Temperature And New Map Colors For Temps Above 122°F!
Door Joe Romm, Climate Progress, 8 januari 2013

Studie: Noordpool-ijs kan over 30 jaar zijn verdwenen

By Randolph E. Schmid, Associated Press, April 3, 2009

Later toegevoegd:

Why The Arctic Sea Ice Death Spiral Matters
Door Neven Acropolis with Kevin McKinney, Climate Progress, 26 augustus2012

03 april 2009

Robots doen wetenschappelijke ontdekkingen

Robots Make Scientific Discoveries
By Lizzie Buchen, Wired, April 2, 2009

Zie ook:

Computer Program Self-Discovers Laws of Physics
By Brandon Keim, Wired, April 2, 2009

02 april 2009

Afghanistan: Westen steunt onrecht

By Julian Borger, The Guardian, April 1, 2009

En de Nedelandse media maar juichen over de geniale wijze waarop ons land in 'no time' de hotels, vergaderzaaltjes, bewakingsdiensten en niet te vergeten de catering voor de Afghanistan-top heeft georganiseerd. Met als een der highlights de pr-blurps van Maxime Verhagen op Twitter gedurende de dag.
In- en intriest.

Het zou me niks verbazen als de Westerse landen het zullen laten bij vrome rituelen van 'dismay' in diplomatieke achterkamertjes, met het oog op de 'public opinion' goochelend voorgesteld als een principiële stellingname. Terwijl maar één reactie op haar plaats is: wegwezen uit Afghanistan als Karzai niet meteen die wet terugtrekt. En meteen een streep haalt door de straf voor de student journalistiek Sayed Pervez Kambaksh - begin vorig jaar even in het nieuws, maar inmiddels door vrijwel de voltallige Westerse pers - terwijl het ook nog eens om een journalist in spe gaat - totaal vergeten. Verraad is hier een gepaste term.

Op The Independent na dan:

Student facing 20 years in hell
By Jerome Starkey in Kabul, The Independent World, March 12, 2009

Zie ook:

Afghanen op top slecht vertegenwoordigd
Door Tjitske Ypma, Oneworld, 31-03-2009

(...) volgens zowel Oxfam als het Rode Kruis verslechtert de situatie van de gewone bevolking razendsnel. "Een intensivering en verspreiding van geweld duwen delen van Afghanistan in de richting van een ernstige humanitaire crisis" (...) Gender Concerns International, die probeert de belangen van vrouwen in vredesprocessen op de agenda te krijgen, heeft al van tevoren bedacht dat de inspraak van Afghaanse vrouwen op de conferentie te minimaal zal zijn, en daarom een eigen conferentie belegd in Kabul in juni.

A Voice of Hope for Afghanistan's Women
By Frud Bezhan, The Age (Australia), April 15, 2009

Photo: Malalai Joya believes the US and other foreign powers are making a mockery of democracy and the liberation of Afghan women by empowering the warlords and fundamentalists.

Afghanistan's Women Find Their Voice
By Jon Boone, The Guardian/UK, April 18, 2009

Defying threats, fighting oppression: the woman leading protests in Afghanistan
By Tom Coghlan, Times Online, April 30, 2009
Photo Times: Diana Saqeb