blogspot visitor

26 februari 2009

'Deep web' in wording

De Volkskrant bericht vanochtend over de snelle uitbreiding van de zoekmogelijkheden op internet. Straks kunnen de zoekmachines ook de databases meenemen die 'onder' het web van via links aan elkaar gekoppelde pagina's hangen. Dat doen ze door de betekenis van een term - bijvoorbeeld het verschil tussen 'bank' en 'bank' - af te leiden uit de context - zoals de site waarvan men de informatie doorzoekt en de ingegeven formulering van de zoekvraag (in plaats van losse zoektermen); of het biedt de gebruiker telkens een keuzemenu, dat het aantal gevonden pagina's of items stap voor stap reduceert tot wat de gebruiker zoekt. Hiervoor is in veel gevallen geavanceerde tagging van de brokken informatie in de databases en van de webpagina's nodig. Als dit overal op dezelfde manier zou worden gedaan, ontstaat één goed ontsluitbaar 'deep semantisch web'. Die universele standaard is er nog niet. Wel is al intelligente zoeksoftware en tagging ontwikkeld voor specifieke databases, zoals die van aanbieders van vakantiehuisjes (onder meer VacanceSelect)

Zie ook:
De zoekmachine leert vinden (De Volkskrant, december 2003)
Artikel Wikipedia 3.0: The End of Google? (juni 2006)
M'n blognotitie The Terrifying Future of Computing (januari 2008, voorlaatste blokje)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten