blogspot visitor

25 december 2007

Vormen zien in ruis
In 1986 ontdekte ik dat ik in de ruis van een op 'sneeuwen' staand tv-scherm door een bewuste wilsinspanning circels en horizontale, verticale of diagonale lijnen kon zien. Een aldus waargenomen maar de facto niet bestaande cirkel kon ik bovendien naar believen linksom of rechtsom laten draaien. Destijds leidde dit tot - weinig vruchtbare - speculaties over de wereld als illusie van vormen, opgeroepen uit een 'niets', of 'vacuüm'.
Ik herinner me dat het me niet lukte uit de ruis bijvoorbeeld de gelaatstrekken van een bekende te 'lichten'.

Ach, ik moet maar weer eens ophouden met 'art-brutassociaties' omtrent het mysterie van (mens)zijn, leven, evolutie, heelal. Het is allemaal te groot en verre boven mijn intellectuele macht. Verspilling van energie om een (zoveelste) waansysteem te fabriceren uit toevallige overeenkomsten.

Maar ik heb geen zin deze blog dan maar weer vol te plakken met van andere sites geknipte berichten.

Enfin, misschien houdt het hierbij gewoon op; terug naar het lichaam en de natuur, bewegen, genieten van de werkelijkheid, schoonheid en glimpen van liefde zoals je die 'gewoon' op je weg vindt.
De internetverwardheid laten voor wat zij is.

Misschien nu en dan een foto, losse ingeving, belevenis posten.

Zie ook m'n blognotitie:
Het zijn en het niets, vorm en leegte

23 december 2007

Gehoor, ruimte en oorsprongHet evenwichtsorgaan is nauw verbonden met het gehoorapparaat - 'ruimte' en 'geluid' gaan als het ware anatomisch in elkaar over[*].
De trilhaartjes (bijna de primitiefste organismen) die het geluid doorgeven aan de zenuwen en hersenen, bevinden zich in het spiraalvormige slakkenhuis - dat doet denken aan een fossiel van een van de eerste diersoorten.
Houd een schelp tegen je (oor)schelp en je hoort je oorsprong[**] - het ruisen van de zee? Waaraan geeft het leven, de evolutie, gehoor?

http://en.wikipedia.org/wiki/Akasha
Akasha is the Sanskrit word meaning aether in both its elemental and mythological senses. In Hinduism Akasha means the basis and essence of all things. The source of everything that exists. One of the Panchamahabhuta, or 'five great elements'; its main characteristic is Shabda (sound) [zoals bekend plant geluid zich echter juist niet voort door het vacuüm; K]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3
(...) Using the Sanskrit and Vedic term for 'space', Akasha (...)

Noten (later toegevoegd)

[*] Denk ook aan de innige band tussen muziek en dans! - onder meer in de zin van 'golven' zowel qua beweging als geluidsgolven (we spreken trouwens verder[**] van een 'zee van geluid' en 'dansend water').

[**] Peter Sloterdijk in zijn Sferen-trilogie (deel I, hoofstuk 7): 'Wat we in de taal van onheuglijke tradities "ziel" noemen, is in zijn gevoeligste centrum een resonantiesysteem dat in de audiovocale gemeenschap van de prenatale moeder-kindsfeer tot ontwikkeling komt' [dus de periode dat 'je' in het vruchtwater vertoeft, waarbij de embryonale ontwikkeling in het kort 'de hele evolutie' lijkt over te doen, inclusief het vroege stadium van een in zee levend organisme; K]. 

Later toegevoegd:


Baby's leren talen onderscheiden in baarmoeder
Nu.nl, 2 januari 2013

Intersubjectieve ruimte in drie octaven

Weer een vreemd gedachtenspinsel in de categorie 'art brut':Grappig dat Gurdjieff een systeem opbouwt rond drie octaven en bij de tweede en derde 'do' spreekt van de 'eerste schok' respectievelijk de 'tweede schok': zie www.prahlad.org/gallery/george_gurdjieff.htm onderaan de pagina.

In mijn wonderlijke schema zijn alleen drie octaven aan de orde als je de sprong van 15 naar 22 als derde telt; om daarmee terug op 1 uit te komen, moet 22 - het aantal tekens van het volledige Hebreeuwse alfabet - gelijk worden gesteld aan de oorsprong. Tja, het is maar een uiterst irrationele fantasie.

Vergelijk Mulisch' jeugdervaring: de 'schok' bij het (na elkaar) aanslaan van door een octaaf gescheiden noten op de piano - de ervaring van het 'oerfenomeen', 'hetzelfde en niet hetzelfde' - (naar eigen zeggen bleef M. urenlang obsessief octaven spelen).

Het venster op de wereld / 'wereldbeeld': klassieke tv-scherm: 4:3; breedbeeld: 16:9 of 4x4:3x3.

Door middel van het kruisteken (rechtop respectievelijk gekanteld) ontstaan 7 en 12 uit 3 en 4.

Zie ook mijn blognotitie:
Art-brutgedachten over 'do'.

---

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah
Jehovah is a proposed English reading of the Tetragamaton Hebrew God יְהֹוָה. In contrast, in Jewish culture the Tetragammaton is a never vocalized or pronounced; instead Adonai is used. The spelling of יהוה (i.e. the Tetragammaton) that is found in the Masoteric Text.

יְהֹוָה has the consonants of the Tetragrammaton יְהֹוָה.
Since the beginning of the 17th century, [or possibly even earlier], scholars have questioned whether the vowel points found in יְהֹוָה are the actual vowel points of the name Jehovah. Some scholarly sources teach that יְהֹוָה has the vowel points of אֲדֹנָי [i.e. Adonai], but the vowel points of these two words are not precisely the same, and scholars are not in total agreement as to why יְהֹוָה does not have the precise same vowel points as Adonai has. Evidently, more and more scholars are accepting the Tetragammaton alone as the name of the Hebrew God without the presence of vowels according to Jewish Culture.

The first English translators of יְהֹוָה, believed they had the correct vowel points, and translated it as it was written:

Ex 6.4 displaying Jehovah in 1671 KJV
"Jehova" in 1270 A.D. Latin.
"Iehouah" in 1530 A.D. English.
"Iehovah" in 1611 A.D. English.
"Jehovah" in 1671 A.D. English.
"Yehowah" used by some using another transcription of the consonants of the Tetragrammaton
(See Yahweh).

http://en.wikipedia.org/wiki/Adonai
Early Christian translators of the Torah did not know that these vowel points only served to remind the reader not to pronounce the divine name, but instead say "Adonai," so they pronounced the consonants and vowel points together (a grammatical impossibility in Hebrew). They took the letters "IHVH," from the Latin Vulgate, and the vowels "a-o-a" were inserted into the text rendering IAHOVAH or "Iehovah" in 16th century English, which later became "Jehovah."

Denk ook aan de zeemanskreet 'Ahoy!', waarover Fernando Pessoa dichtte:
"De (...) kreet (...) die (...) de onbestemde roep der wateren (...) samenvat, de ongehoorde, impliciete stem van alle dingen van de zee"
(Ode van de zee; vertaling August Willemsen. Gister deze verzen lezend, had ik de trage-scheepstoeterachtige, unheimlich-weemoedige leitmotiv-klank van 'Approaching Silence' van David Sylvian in mijn oren.)
Ahoy! - oercontactschreeuw van de een naar de ander op de zee van het zijn, rauwe, meest elementaire vorm van intersubjectiviteit.

In het Boeddhisme: 'Ah is the expression of wonder and direct awareness. It is a point of stillness, of emptiness. Ah brings energy, openness, expansion and empowerment'.
De Tibetaanse monnik tulku Thondup noemt in zijn Handboek helende meditatie AH een 'helende klank' en schrijft: 'Volgens de Boeddhistische leringen is AH de bron en het wezen van alle geluid. Alle klanken, woorden, taal en gebeden komen uit AH voort. Bovendien is AH in alle klanken, woorden, taal en gebeden aanwezig. Toch omvat AH geen concepten, boodschappen of emotionele kwelllingen, en legt deze ook niet op. AH is meer de klank van grenzeloze energie, openheid, vrijheid en vrede. (...) De kwaliteit ervan lijkt op die van ruimte. (...) In Tibetaans boeddhistische heilige geschriften is AH de essentie van alle leringen over trancendente wijsheid. Het is de ongeboren en ongeschapen letter, de letter van openheid of leegte, de grote moeder van alles.'

Zie verder mijn art-brutspeculaties over de letter H.

09 december 2007

Wandelen

Wandelen, een vorm van lichtheid,
stappen ontspringen aan de grond.

Wandelen, een vorm van lichtheid,
dingen als ogen in het rond[*].

Wandelen, een vorm van lichtheid,
denkbeelden talen naar je mond.

Noot

[*]Toevoeging 9 januari 2011: Douwe Tiemersma, schrijft Heinz Kimmerle, slelt in verband met de eigen kennis, die het lichaam van de wereld prereflexief altijd al heeft, in zijn boek Body Schema and Body Image: 'Wij zien de dingen en de dingen zien ons'.
Toevoeging januari 2012: denk ook aan de 'wederzijdse blik' van de mens en 'het zijn' bij Heidegger.


Zie ook m'n blognotitie:
Het glinsterpad der dingen

08 december 2007

Tekenen als een heilige handeling

Vandaag: ... haalt met oorspronkelijk mijn boekenbon in huis: 'Drawing as a sacred actvitity', door Heather C. Williams, die onderwijs genoot op grondslag van de leer van de Armeens-Grieks-Russische mysticus en goeroe Gurdjieff (wikipedia: 'his complete series of books is entitled "All and Everything"; met naar eigen zeggen als doel: 'to assist the arising, in the mentation and in the feelings of the reader, of a veritable, non-fantastic representation not of that illusory world which he now perceives, but of the world existing in reality.')
Wikipedia: 'He asserted that people in their typical state were unconscious automatons [Cf. Artaud; K], but that it was possible for a man to wake up and experience life more fully.'

De filosoof Jacob Needleman, schrijft in zijn studie 'G. I. Gurdjieff and His School':

"The Ray of Creation" in the teaching of Gurdjieff: The Absolute is the fundamental source of all creation. From the Absolute the process of cosmic creation branches and descends (involves) according to an ordered sequence of increasing complexity and density, following the law of the octave [Cf. 'De compositie van de wereld' van Harry Mulisch; K]. The universe as a whole comprises countless such branchings from the Absolute.
Ray -> Regenboog: traditioneel zeven kleuren: do t/m ti? Denk ook aan de zeven chakra's.

Eerder deze week een kaart van mijn goede vriend met een schilderij van de Aborginal-kunstenares Emily Kame Kngwarreye. De vriend: 'Eens in de zoveel tijd zie je een meesterwerk. Gisteren zag ik het schilderij 'Merne / Everything V' van Emily Kame Kngwarreye. Ik was een tijd van deze wereld, in een stilte die ik niet kende. Het was adembenemend mooi.'

Google afbeeldingen 'Emily Kame Kngwarreye'.


Emily Kame Kngwarreye, 'Wild potato dreaming'.

http://www.diggins.com.au/represent_artist_image.asp?id=1241
Born about 1910 at Alhalkare [meestal gespeld als 'Alhalkere'; K], a small soakage near Utopia, Emily experienced life before white settlement in the desert. In the late 1970s and 1980s Emily Kame Kngwarrey, along with other artists from Utopia, took up batik as a means of expressing traditional stories and designs and began painting on canvas in 1988/89. The radiant colour fields of dots layered across the canvas signify ‘merne’ or everything – the plants and flowers of her desert country.

Wandeling in het Vondelpark vanmiddag: prachtige patronen van 'in het harde zandpad geregende' gevallen bladeren en takjes. Deed me denken aan Jan Wolkers.


Jan Wolkers: '2003.15'. Klik op het plaatje om het te vergroten.

Op de terugweg van mijn wandeling Wil tegen het lijf gelopen, vlak bij m'n huis, na hem in jaren niet te zijn tegengekomen. Hij was allerhartelijkst, evenals zijn vriendin J.

Een prachtige dag.


Emily Kame Kngwarreye, 'Merne (Everything)'. Geschilderd in 1996, het jaar waarin zij stierf op circa 86-jarige leeftijd. Klik op het plaatje om het te vergroten. De hoogte:breedte verhouding van dit werk (0,57) is overigens vrijwel exact die van de huidige breedbeeld-tv (9:16 of (3x3):(4x4) is 0,56) - het (alom)tegenwoordige venster van de massa op de wereld.

---

Wilde associatie: het gebied 'Alhalkere' -> droompaden -> de term 'Akashic field' van Ervin László (zie slot van de blognotitie 'Realistisch doemdenken').
(De letters van het woord 'Alhalkere' vormen in andere volgorde 'heelalark'. 'Emily created the space of her country through the layers she placed on her canvases.' 'In later works (...) paintings were covered with multicoloured dots strung together like a string of beads.' - http://www.dreamweb.nl/emilyengels.htm.
Zie over Emily Kame Kngwarreye ook deze aflevering van VPRO's Zomergasten met Tijs Goldschmidt, 22 augustus 2004. 'Elk schilderij is gemaakt onder gezang, het Verhaal van de Droomtijd. Als het lied uit was - en dat duurde vaak niet langer dan vijftien minuten -, was ook het schilderij klaar. Tijdens het schilderen worden de liederen gezongen die direct refereren aan de scheppingsverhalen van het stuk land dat geschilderd wordt.' De stippen die haar werk karakteriseren heten overigens 'idotsî')

http://en.wikipedia.org/wiki/Ervin_L%C3%A1szl%C3%B3
[László's] 2004 book, Science and the Akashic Field: An Integral Theory of Everything posits a field of information as the substance of the cosmos. Using the Sanskrit and Vedic term for "space", Akasha, he calls this information field the "Akashic field" or "A-field". He posits that the "quantum vacuum" is the fundamental energy and information-carrying field that informs not just the current universe, but all universes past and present (collectively, the "Metaverse"). László describes how such an informational field can explain why our universe is so improbably fine-tuned as to form galaxies and conscious lifeforms; and why evolution is an informed, not random, process. He believes that the hypothesis solves several problems that emerge from quantum physics, especially nonlocality and quantum entanglement. He also sees his hypothesis as solving the perennial disputes between science and religion. [gedoeld wordt uiteraard op de kwestie van 'intelligent design' (zie hierover een stukje van de posting 'Snaartheoretische fantasie') versus 'darwinistische contingentie'; K]

-> waarbij zich een toeval voordoet, omdat 'the Metaverse' een sleutelbegrip is onder transhumanisten, zoals de maker van Transhumanar.
Wikipedia: "The term 'metaverse' comes from Neal Stephenson’s 1992 novel Snow Crash, and is now widely used to describe the vision behind current work on fully immersive 3D virtual spaces. These are environments where humans interact (as avatars) with each other (socially and economically) and with software agents in a cyber space, that uses the metaphor of the real world, but without its physical limitations."
Zie ook de blognotitie 'Avatars en iconen' en de speculatie 'The Physical World as Virtual Reality'.

-> Ook doet de beschrijving van László's boek 'The Akashic Field' denken aan Jacob Needlemans omschrijving van Gurdjieffs 'Ray of creation' (zie hierboven). En aan de 'morphic fields' van Rupert Sheldrake. Maar deze gedachtensprongen zijn zo mogelijk nóg lukraker dan de andere in deze posting.
"Rupert Sheldrake is best known for his theory of morphic fields and morphic resonance, which leads to a vision of a living, developing universe with its own inherent memory". [Associatie: 'inherent memory' -> 'voorouderlijke droompaden'].
Laatste toevoeging aan deze posting: de associatie met Sheldrake blijkt toch terecht in het kader van het denken van László zelf, getuige dit interview:
"...
research indicates that there is instantaneous and spontaneous transmission of effect from one group of people to another, as if there were a kind of Internet in Nature. Rupert Sheldrake calls this the morphogenetic field and I call it the Psi-Field. It is essentially an information field."

Een uurtje terug (voor ik bovenstaande associaties had) struinde ik wat rond op de blog Transhumanar en las daar onder meer dit artikel:

BBC on Everett - Parallel Worlds, Parallel Lives
In 1957, the young and brilliant physicist Hugh Everett III published a paper which used some heavy duty mathematics to predict the existence of parallel universes. Although the concept of parallel universes seeped into popular culture, it was considered too way-out for mainstream physicists; and for many years, it remained in the scientific wilderness. Now, 50 years on, Hugh Everett’s son has travelled across America for a BBC Four documentary to find out more about his father’s theory, and why it has now been accepted by many physicists as the work of a scientific genius. Mark Oliver Everett’s own career path couldn’t have been more different from that of his father. Mark Everett is the creative force behind the successful American cult rock band Eels.